Spitting Image AS
Juridisk navn:  Spitting Image AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22925060
Drammensveien 130 Drammensveien 130 Fax: 22925065
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983108857
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.75%
Resultat  
  
-141.78%
Egenkapital  
  
-35.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.533.000 17.776.000 12.819.000 16.476.000 15.009.000
Resultat: -2.162.000 5.175.000 1.619.000 3.400.000 3.113.000
Egenkapital: 3.110.000 4.797.000 5.822.000 6.601.000 5.551.000
Regnskap for  Spitting Image AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.533.000 17.776.000 12.819.000 16.476.000 15.009.000
Driftskostnader -12.621.000 -12.544.000 -11.134.000 -13.048.000 -11.838.000
Driftsresultat -2.088.000 5.233.000 1.686.000 3.428.000 3.171.000
Finansinntekter 25.000 9.000 12.000 30.000 31.000
Finanskostnader -99.000 -68.000 -79.000 -57.000 -89.000
Finans -74.000 -59.000 -67.000 -27.000 -58.000
Resultat før skatt -2.162.000 5.175.000 1.619.000 3.400.000 3.113.000
Skattekostnad 475.000 -1.200.000 -398.000 -851.000 -844.000
Årsresultat -1.687.000 3.975.000 1.221.000 2.550.000 2.269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 951.000 666.000 1.222.000 1.827.000 2.442.000
Sum omløpsmidler 6.498.000 12.974.000 9.609.000 9.927.000 10.609.000
Sum eiendeler 7.449.000 13.640.000 10.831.000 11.754.000 13.051.000
Sum opptjent egenkapital 3.006.000 4.692.000 5.718.000 6.497.000 5.447.000
Sum egenkapital 3.110.000 4.797.000 5.822.000 6.601.000 5.551.000
Sum langsiktig gjeld 0 152.000 552.000 956.000 1.355.000
Sum kortsiktig gjeld 4.338.000 8.691.000 4.458.000 4.197.000 6.145.000
Sum gjeld og egenkapital 7.448.000 13.639.000 10.832.000 11.754.000 13.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.533.000 10.205.000 2.845.000 16.476.000 15.009.000
Andre inntekter 0 7.571.000 9.974.000 0 0
Driftsinntekter 10.533.000 17.776.000 12.819.000 16.476.000 15.009.000
Varekostnad -4.347.000 -4.630.000 -2.980.000 -4.551.000 -3.830.000
Lønninger -6.148.000 -5.549.000 -5.313.000 -5.298.000 -4.912.000
Avskrivning -358.000 -646.000 -895.000 -784.000 -859.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.768.000 -1.719.000 -1.946.000 -2.415.000 -2.237.000
Driftskostnader -12.621.000 -12.544.000 -11.134.000 -13.048.000 -11.838.000
Driftsresultat -2.088.000 5.233.000 1.686.000 3.428.000 3.171.000
Finansinntekter 25.000 9.000 12.000 30.000 31.000
Finanskostnader -99.000 -68.000 -79.000 -57.000 -89.000
Finans -74.000 -59.000 -67.000 -27.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.687.000 3.975.000 1.221.000 2.550.000 2.269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 683.000 208.000 166.000 14.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 267.000 457.000 1.056.000 1.813.000 2.440.000
Sum varige driftsmidler 267.000 457.000 1.056.000 1.813.000 2.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 951.000 666.000 1.222.000 1.827.000 2.442.000
Varebeholdning 1.452.000 1.212.000 1.489.000 1.373.000 1.458.000
Kundefordringer 751.000 6.788.000 5.137.000 4.958.000 2.324.000
Andre fordringer 597.000 1.442.000 144.000 900.000 4.612.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.699.000 3.533.000 2.839.000 2.695.000 2.215.000
Sum omløpsmidler 6.498.000 12.974.000 9.609.000 9.927.000 10.609.000
Sum eiendeler 7.449.000 13.640.000 10.831.000 11.754.000 13.051.000
Sum opptjent egenkapital 3.006.000 4.692.000 5.718.000 6.497.000 5.447.000
Sum egenkapital 3.110.000 4.797.000 5.822.000 6.601.000 5.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 152.000 552.000 956.000 1.355.000
Leverandørgjeld 2.856.000 765.000 698.000 352.000 1.567.000
Betalbar skatt 0 1.242.000 551.000 862.000 828.000
Skyldig offentlige avgifter 959.000 1.134.000 562.000 1.110.000 401.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 524.000 5.550.000 2.647.000 1.873.000 3.349.000
Sum kortsiktig gjeld 4.338.000 8.691.000 4.458.000 4.197.000 6.145.000
Sum gjeld og egenkapital 7.448.000 13.639.000 10.832.000 11.754.000 13.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.160.000 4.283.000 5.151.000 5.730.000 4.464.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 2.2 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.8 2 1.5
Soliditet 41.8 35.2 53.7 56.2 42.5
Resultatgrad -19.8 29.4 13.2 20.8 21.1
Rentedekningsgrad -21.1 7 21.3 60.1 36.0
Gjeldsgrad 1.4 1.8 0.9 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet -27.7 38.4 15.7 29.4 24.5
Signatur
13.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex