Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sport & Motehuset As
Juridisk navn:  Sport & Motehuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99448200
Storgata 19 Storgata 19 Fax:
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 997959477
Aksjekapital: 430.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/19/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Sortland As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.05%
Resultat  
  
-88.54%
Egenkapital  
  
5.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.895.000 2.865.000 2.271.000 1.619.000 1.554.000
Resultat: 22.000 192.000 118.000 -273.000 315.000
Egenkapital: 631.000 598.000 371.000 253.000 525.000
Regnskap for  Sport & Motehuset As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.895.000 2.865.000 2.271.000 1.619.000 1.554.000
Driftskostnader -2.753.000 -2.556.000 -2.053.000 -1.717.000 -1.183.000
Driftsresultat 142.000 309.000 218.000 -98.000 371.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -120.000 -118.000 -101.000 -175.000 -56.000
Finans -120.000 -118.000 -101.000 -175.000 -55.000
Resultat før skatt 22.000 192.000 118.000 -273.000 315.000
Skattekostnad -4.000 -38.000 0 1.000 -32.000
Årsresultat 18.000 154.000 118.000 -273.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 11.000 42.000 73.000
Sum omløpsmidler 2.414.000 2.245.000 2.451.000 1.875.000 2.105.000
Sum eiendeler 2.414.000 2.245.000 2.462.000 1.917.000 2.178.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 168.000 -59.000 -177.000 95.000
Sum egenkapital 631.000 598.000 371.000 253.000 525.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 505.000 620.000 300.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.433.000 1.142.000 1.471.000 1.364.000 1.275.000
Sum gjeld og egenkapital 2.414.000 2.245.000 2.462.000 1.917.000 2.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.901.000 2.850.000 2.271.000 1.619.000 1.554.000
Andre inntekter -6.000 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.895.000 2.865.000 2.271.000 1.619.000 1.554.000
Varekostnad -2.150.000 -2.013.000 -1.544.000 -1.402.000 -898.000
Lønninger -211.000 -162.000 -178.000 -103.000 -14.000
Avskrivning 0 -11.000 -31.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -392.000 -370.000 -300.000 -181.000 -240.000
Driftskostnader -2.753.000 -2.556.000 -2.053.000 -1.717.000 -1.183.000
Driftsresultat 142.000 309.000 218.000 -98.000 371.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -120.000 -118.000 -101.000 -175.000 -56.000
Finans -120.000 -118.000 -101.000 -175.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 154.000 118.000 -273.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 11.000 42.000 73.000
Sum varige driftsmidler 0 0 11.000 42.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 11.000 42.000 73.000
Varebeholdning 2.300.000 2.228.000 2.404.000 1.761.000 1.831.000
Kundefordringer 93.000 27.000 0 5.000 45.000
Andre fordringer 13.000 0 36.000 0 199.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 0 12.000 109.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.414.000 2.245.000 2.451.000 1.875.000 2.105.000
Sum eiendeler 2.414.000 2.245.000 2.462.000 1.917.000 2.178.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 168.000 -59.000 -177.000 95.000
Sum egenkapital 631.000 598.000 371.000 253.000 525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 193.000 195.000 194.000 195.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 505.000 620.000 300.000 378.000
Leverandørgjeld 754.000 690.000 1.188.000 924.000 935.000
Betalbar skatt 4.000 38.000 0 0 32.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 58.000 8.000 44.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 160.000 81.000 201.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 1.433.000 1.142.000 1.471.000 1.364.000 1.275.000
Sum gjeld og egenkapital 2.414.000 2.245.000 2.462.000 1.917.000 2.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 981.000 1.103.000 980.000 511.000 830.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.7 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.3
Soliditet 26.1 26.6 15.1 13.2 24.1
Resultatgrad 4.9 10.8 9.6 -6.1 23.9
Rentedekningsgrad 1.2 2.6 2.2 -0.6 6.6
Gjeldsgrad 2.8 2.8 5.6 6.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 13.8 8.9 -5.1 17.1
Signatur
29.02.2012
GEIR OLAF MALVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex