Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sportcon AS
Juridisk navn:  Sportcon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90113436
Treskeveien 53 Treskeveien 53 Fax:
0681 Oslo 681 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990255342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/17/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Geir Hoff Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
8.39%
Resultat  
  
-7.75%
Egenkapital  
  
70.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.434.000 1.323.000 1.410.000 1.510.000 1.435.000
Resultat: 381.000 413.000 545.000 724.000 620.000
Egenkapital: 715.000 419.000 101.000 2.167.000 1.624.000
Regnskap for  Sportcon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.434.000 1.323.000 1.410.000 1.510.000 1.435.000
Driftskostnader -1.060.000 -923.000 -894.000 -807.000 -867.000
Driftsresultat 374.000 401.000 517.000 702.000 569.000
Finansinntekter 7.000 12.000 28.000 21.000 51.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 6.000 12.000 28.000 21.000 51.000
Resultat før skatt 381.000 413.000 545.000 724.000 620.000
Skattekostnad -85.000 -95.000 -131.000 -181.000 -167.000
Årsresultat 296.000 318.000 414.000 542.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0 13.000 216.000 270.000
Sum omløpsmidler 907.000 622.000 2.796.000 2.252.000 1.617.000
Sum eiendeler 923.000 622.000 2.809.000 2.468.000 1.887.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 319.000 1.000 2.067.000 1.524.000
Sum egenkapital 715.000 419.000 101.000 2.167.000 1.624.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208.000 203.000 2.708.000 301.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 923.000 622.000 2.809.000 2.468.000 1.887.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.430.000 1.260.000 1.410.000 1.510.000 1.435.000
Andre inntekter 5.000 63.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.434.000 1.323.000 1.410.000 1.510.000 1.435.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -582.000 -563.000 -464.000 -440.000 -433.000
Avskrivning -4.000 -13.000 -6.000 -54.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -474.000 -347.000 -424.000 -313.000 -355.000
Driftskostnader -1.060.000 -923.000 -894.000 -807.000 -867.000
Driftsresultat 374.000 401.000 517.000 702.000 569.000
Finansinntekter 7.000 12.000 28.000 21.000 51.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 6.000 12.000 28.000 21.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.480.000 0 0
Årsresultat 296.000 318.000 414.000 542.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 0 13.000 216.000 270.000
Sum varige driftsmidler 16.000 0 13.000 216.000 270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 0 13.000 216.000 270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 78.000 0 27.000 121.000
Andre fordringer 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 896.000 541.000 2.796.000 2.224.000 1.495.000
Sum omløpsmidler 907.000 622.000 2.796.000 2.252.000 1.617.000
Sum eiendeler 923.000 622.000 2.809.000 2.468.000 1.887.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 319.000 1.000 2.067.000 1.524.000
Sum egenkapital 715.000 419.000 101.000 2.167.000 1.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 17.000
Betalbar skatt 85.000 95.000 131.000 181.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 56.000 55.000 76.000 39.000
Utbytte 0 0 -2.480.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 52.000 2.523.000 44.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 208.000 203.000 2.708.000 301.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 923.000 622.000 2.809.000 2.468.000 1.887.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 699.000 419.000 88.000 1.951.000 1.354.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.1 1 7.5 6.1
Likviditetsgrad 2 4.4 3.1 1 7.5 6.2
Soliditet 77.5 67.4 3.6 87.8 86.1
Resultatgrad 26.1 30.3 36.7 46.5 39.7
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.3 0.5 26.8 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 41.3 66.4 19.4 29.3 32.9
Signatur
24.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex