Sporten Fyresdal AS
Juridisk navn:  Sporten Fyresdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92085892
Fax:
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Telemark Fyresdal
Org.nr: 994614150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fyresdal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.85%
Resultat  
  
384.38%
Egenkapital  
  
112.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.377.000 1.718.000 1.595.000 1.656.000 1.728.000
Resultat: 91.000 -32.000 26.000 -130.000 75.000
Egenkapital: 174.000 82.000 115.000 88.000 217.000
Regnskap for  Sporten Fyresdal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.377.000 1.718.000 1.595.000 1.656.000 1.728.000
Driftskostnader -1.254.000 -1.724.000 -1.541.000 -1.760.000 -1.619.000
Driftsresultat 123.000 -6.000 54.000 -103.000 109.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -33.000 -27.000 -29.000 -28.000 -33.000
Finans -32.000 -26.000 -28.000 -26.000 -33.000
Resultat før skatt 91.000 -32.000 26.000 -130.000 75.000
Skattekostnad 0 0 0 1.000 -7.000
Årsresultat 91.000 -32.000 26.000 -129.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 12.000
Sum omløpsmidler 774.000 662.000 726.000 497.000 783.000
Sum eiendeler 774.000 662.000 726.000 499.000 795.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 -18.000 15.000 -12.000 117.000
Sum egenkapital 174.000 82.000 115.000 88.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 145.000 182.000 32.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 435.000 429.000 379.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 775.000 662.000 726.000 499.000 795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.377.000 1.718.000 1.595.000 1.656.000 1.728.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.377.000 1.718.000 1.595.000 1.656.000 1.728.000
Varekostnad -509.000 -972.000 -918.000 -1.015.000 -1.024.000
Lønninger -490.000 -474.000 -375.000 -494.000 -380.000
Avskrivning 0 0 -2.000 -10.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -278.000 -246.000 -241.000 -212.000
Driftskostnader -1.254.000 -1.724.000 -1.541.000 -1.760.000 -1.619.000
Driftsresultat 123.000 -6.000 54.000 -103.000 109.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -33.000 -27.000 -29.000 -28.000 -33.000
Finans -32.000 -26.000 -28.000 -26.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 -32.000 26.000 -129.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 2.000 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 12.000
Varebeholdning 728.000 468.000 472.000 444.000 589.000
Kundefordringer 26.000 14.000 20.000 13.000 39.000
Andre fordringer 5.000 36.000 15.000 8.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 144.000 218.000 32.000 119.000
Sum omløpsmidler 774.000 662.000 726.000 497.000 783.000
Sum eiendeler 774.000 662.000 726.000 499.000 795.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 -18.000 15.000 -12.000 117.000
Sum egenkapital 174.000 82.000 115.000 88.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.000 0 0 28.000 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 145.000 182.000 32.000 106.000
Leverandørgjeld 307.000 267.000 279.000 142.000 298.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 79.000 82.000 88.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 89.000 68.000 120.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 435.000 429.000 379.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 775.000 662.000 726.000 499.000 795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 279.000 227.000 297.000 118.000 311.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.7 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.6 0.2 0.5
Soliditet 22.5 12.4 15.8 17.6 27.3
Resultatgrad 8.9 -0.3 3.4 -6.2 6.3
Rentedekningsgrad 3.7 -0.2 1.9 -3.6 3.3
Gjeldsgrad 3.5 7.1 5.3 4.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 1 -0.8 7.6 -20.2 13.7
Signatur
30.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex