Sportica AS
Juridisk navn:  Sportica AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67024800
Ullersmovegen 15B Ullersmovegen 15B Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 991687475
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kløfta trening & helse as
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.5%
Resultat  
  
-8.79%
Egenkapital  
  
40.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.932.000 3.692.000 3.191.000 2.813.000 2.430.000
Resultat: 571.000 626.000 423.000 290.000 -39.000
Egenkapital: 1.535.000 1.093.000 772.000 503.000 308.000
Regnskap for  Sportica AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.932.000 3.692.000 3.191.000 2.813.000 2.430.000
Driftskostnader -3.354.000 -3.075.000 -2.755.000 -2.507.000 -2.427.000
Driftsresultat 578.000 616.000 435.000 306.000 3.000
Finansinntekter 1.000 13.000 0 22.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -3.000 -12.000 -37.000 -47.000
Finans -7.000 10.000 -12.000 -15.000 -42.000
Resultat før skatt 571.000 626.000 423.000 290.000 -39.000
Skattekostnad -129.000 -145.000 -104.000 -76.000 8.000
Årsresultat 442.000 481.000 319.000 214.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 945.000 839.000 739.000 652.000 629.000
Sum omløpsmidler 1.051.000 793.000 402.000 390.000 477.000
Sum eiendeler 1.996.000 1.632.000 1.141.000 1.042.000 1.106.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 993.000 672.000 403.000 208.000
Sum egenkapital 1.535.000 1.093.000 772.000 503.000 308.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 247.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 461.000 539.000 370.000 291.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 1.996.000 1.632.000 1.142.000 1.041.000 1.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.932.000 3.692.000 3.191.000 2.813.000 2.427.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 3.932.000 3.692.000 3.191.000 2.813.000 2.430.000
Varekostnad -149.000 -135.000 -134.000 -99.000 -133.000
Lønninger -1.331.000 -1.181.000 -955.000 -891.000 -881.000
Avskrivning -217.000 -243.000 -195.000 -162.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.657.000 -1.516.000 -1.471.000 -1.355.000 -1.138.000
Driftskostnader -3.354.000 -3.075.000 -2.755.000 -2.507.000 -2.427.000
Driftsresultat 578.000 616.000 435.000 306.000 3.000
Finansinntekter 1.000 13.000 0 22.000 5.000
Finanskostnader -8.000 -3.000 -12.000 -37.000 -47.000
Finans -7.000 10.000 -12.000 -15.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -160.000 -50.000 -20.000 0
Årsresultat 442.000 481.000 319.000 214.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 20.000 17.000 30.000 44.000
Fast eiendom 81.000 112.000 127.000 0 216.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 858.000 707.000 595.000 621.000 369.000
Sum varige driftsmidler 939.000 819.000 722.000 621.000 585.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 945.000 839.000 739.000 652.000 629.000
Varebeholdning 18.000 19.000 25.000 19.000 25.000
Kundefordringer 51.000 14.000 21.000 21.000 21.000
Andre fordringer 174.000 146.000 95.000 90.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0 14.000
Kasse, bank 808.000 614.000 262.000 260.000 282.000
Sum omløpsmidler 1.051.000 793.000 402.000 390.000 477.000
Sum eiendeler 1.996.000 1.632.000 1.141.000 1.042.000 1.106.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 993.000 672.000 403.000 208.000
Sum egenkapital 1.535.000 1.093.000 772.000 503.000 308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 247.000 460.000
Leverandørgjeld 140.000 19.000 24.000 14.000 121.000
Betalbar skatt 115.000 148.000 91.000 62.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 71.000 70.000 62.000 58.000
Utbytte 0 -160.000 -50.000 -20.000 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 141.000 135.000 133.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 461.000 539.000 370.000 291.000 337.000
Sum gjeld og egenkapital 1.996.000 1.632.000 1.142.000 1.041.000 1.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 254.000 32.000 99.000 140.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.5 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4 1 1.3 1.4
Soliditet 76.9 6 67.6 48.3 27.9
Resultatgrad 14.7 16.7 13.6 10.9 0.1
Rentedekningsgrad 72.3 205.3 36.3 8.3 0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 1.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 2 38.5 38.1 31.5 0.7
Signatur
03.09.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex