Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sportsklubben Haugar
Juridisk navn:  Sportsklubben Haugar
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52729336
Postboks 251 Skeisvannsvegen 16 Fax: 52721223
5501 Haugesund 5519 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 970201157
Aksjekapital: -.140 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/19/1939
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 2.576.000
Resultat: -74.000
Egenkapital: -140.000
Regnskap for  Sportsklubben Haugar
Resultat 2002
Driftsinntekter 2.576.000
Driftskostnader -2.616.000
Driftsresultat -40.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -36.000
Finans -34.000
Resultat før skatt -74.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000
Sum omløpsmidler 380.000
Sum eiendeler 475.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -140.000
Sum langsiktig gjeld 500.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.576.000
Varekostnad -1.274.000
Lønninger -804.000
Avskrivning -8.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -530.000
Driftskostnader -2.616.000
Driftsresultat -40.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -36.000
Finans -34.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 95.000
Varebeholdning 97.000
Kundefordringer 127.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 133.000
Sum omløpsmidler 380.000
Sum eiendeler 475.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -140.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 500.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 2.5
Soliditet -29.5
Resultatgrad -1.6
Rentedekningsgrad -1.1
Gjeldsgrad -4.4
Total kapitalrentabilitet -8.0
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex