Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sportsklubben Spring 08 Kragerø
Juridisk navn:  Sportsklubben Spring 08 Kragerø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98873029
C/O Teropan Group Storgata 4 C/O Teropan Group Storgata 4 Fax:
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 993505838
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/15/2008
Foretakstype: FLI
Revisor: Be O
Utvikling:
Omsetning  
  
28.38%
Resultat  
  
-53.12%
Egenkapital  
  
-74.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 95.000 74.000 85.000 31.000 52.000
Resultat: 30.000 64.000 78.000 28.000 47.000
Egenkapital: 44.000 170.000 106.000 87.000 59.000
Regnskap for  Sportsklubben Spring 08 Kragerø
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 95.000 74.000 85.000 31.000 52.000
Driftskostnader -65.000 -10.000 -8.000 -3.000 -5.000
Driftsresultat 30.000 64.000 78.000 28.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 30.000 64.000 78.000 28.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 64.000 78.000 28.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 55.000 41.000 70.000 50.000
Sum omløpsmidler 87.000 135.000 86.000 29.000 46.000
Sum eiendeler 87.000 190.000 127.000 99.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 170.000 106.000 87.000 59.000
Sum egenkapital 44.000 170.000 106.000 87.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 20.000 21.000 12.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 190.000 127.000 99.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 49.000 40.000 31.000 52.000
Andre inntekter 30.000 25.000 45.000 0 0
Driftsinntekter 95.000 74.000 85.000 31.000 52.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -10.000 -8.000 -3.000 -5.000
Driftskostnader -65.000 -10.000 -8.000 -3.000 -5.000
Driftsresultat 30.000 64.000 78.000 28.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 64.000 78.000 28.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 55.000 41.000 70.000 50.000
Sum anleggsmidler 0 55.000 41.000 70.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 15.000 6.000 4.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 25.000 0 35.000
Kasse, bank 23.000 120.000 55.000 25.000 3.000
Sum omløpsmidler 87.000 135.000 86.000 29.000 46.000
Sum eiendeler 87.000 190.000 127.000 99.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 170.000 106.000 87.000 59.000
Sum egenkapital 44.000 170.000 106.000 87.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 15.000
Leverandørgjeld 43.000 8.000 9.000 0 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 20.000 21.000 12.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 190.000 127.000 99.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 115.000 65.000 17.000 24.000
Likviditetsgrad 1 2 6.8 4.1 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 2 6.8 4.1 2.5 2.1
Soliditet 50.6 89.5 83.5 87.9 61.5
Resultatgrad 31.6 86.5 91.8 90.3 90.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.1 0.2 0.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 34.5 33.7 61.4 28.3 49.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex