Sportssenteret AS
Juridisk navn:  Sportssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92452180
Dalstuvegen 25 Dalstuvegen 25 Fax:
2340 Løten 2340 Løten
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 990742510
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axendo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
89.47%
Egenkapital  
  
-63.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 211.000 433.000
Resultat: -8.000 -76.000 -10.000 -8.000 -17.000
Egenkapital: 4.000 11.000 87.000 98.000 106.000
Regnskap for  Sportssenteret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 211.000 433.000
Driftskostnader -8.000 -76.000 -10.000 -219.000 -451.000
Driftsresultat -8.000 -76.000 -10.000 -9.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -8.000 -76.000 -10.000 -8.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -76.000 -10.000 -8.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 12.000 87.000 98.000 259.000
Sum eiendeler 11.000 12.000 87.000 98.000 259.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -89.000 -13.000 -2.000 6.000
Sum egenkapital 4.000 11.000 87.000 98.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 1.000 0 0 153.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 12.000 87.000 98.000 259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 211.000 433.000
Driftsinntekter 0 0 0 211.000 433.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -76.000 -10.000 -219.000 -451.000
Driftskostnader -8.000 -76.000 -10.000 -219.000 -451.000
Driftsresultat -8.000 -76.000 -10.000 -9.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -76.000 -10.000 -8.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 229.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 12.000 87.000 97.000 30.000
Sum omløpsmidler 11.000 12.000 87.000 98.000 259.000
Sum eiendeler 11.000 12.000 87.000 98.000 259.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -89.000 -13.000 -2.000 6.000
Sum egenkapital 4.000 11.000 87.000 98.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 1.000 0 0 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 45.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 1.000 0 0 153.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 12.000 87.000 98.000 259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 11.000 87.000 98.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1 0 0 1.7
Soliditet 36.4 91.7 1 1 40.9
Resultatgrad -4.3 -4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 0.1 0 0 1.4
Total kapitalrentabilitet -72.7 -633.3 -11.5 -9.2 -6.6
Signatur
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex