Sprek Holding As
Juridisk navn:  Sprek Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74070350
Håkon Den VII alle 11 Håkon Den VII alle 11 Fax: 74070351
7650 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 886116942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.33%
Egenkapital  
  
-2.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 3.000 3.000 0 0
Resultat: -29.000 -30.000 -22.000 -21.000 -20.000
Egenkapital: 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.329.000
Regnskap for  Sprek Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 3.000 3.000 0 0
Driftskostnader -38.000 -43.000 -38.000 -36.000 -38.000
Driftsresultat -38.000 -40.000 -35.000 -36.000 -38.000
Finansinntekter 9.000 10.000 14.000 15.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 10.000 14.000 15.000 18.000
Resultat før skatt -29.000 -30.000 -22.000 -21.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -30.000 -22.000 -21.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.092.000 1.171.000 1.258.000 1.244.000 1.304.000
Sum omløpsmidler 135.000 85.000 28.000 64.000 24.000
Sum eiendeler 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.328.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 1.156.000 1.186.000 1.208.000 1.229.000
Sum egenkapital 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.329.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.000 3.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 3.000 3.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -43.000 -38.000 -36.000 -38.000
Driftskostnader -38.000 -43.000 -38.000 -36.000 -38.000
Driftsresultat -38.000 -40.000 -35.000 -36.000 -38.000
Finansinntekter 9.000 10.000 14.000 15.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 10.000 14.000 15.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -30.000 -22.000 -21.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.072.000 1.171.000 1.258.000 1.244.000 1.304.000
Sum anleggsmidler 1.092.000 1.171.000 1.258.000 1.244.000 1.304.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 82.000 23.000 58.000 19.000
Sum omløpsmidler 135.000 85.000 28.000 64.000 24.000
Sum eiendeler 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.328.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 1.156.000 1.186.000 1.208.000 1.229.000
Sum egenkapital 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.227.000 1.256.000 1.286.000 1.308.000 1.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.000 85.000 28.000 64.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad -1333.3 -1166.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.4 -2.4 -1.6 -1.6 -1.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex