Square Solutions As
Juridisk navn:  Square Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bådsvikvegen 29 Bådsvikvegen 29 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 916862423
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.56%
Resultat  
  
-268.75%
Egenkapital  
  
-95.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 4.000 278.000 265.000
Resultat: -81.000 48.000 16.000
Egenkapital: 4.000 84.000 37.000
Regnskap for  Square Solutions As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.000 278.000 265.000
Driftskostnader -85.000 -231.000 -249.000
Driftsresultat -81.000 48.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -81.000 48.000 16.000
Skattekostnad 0 0 -4.000
Årsresultat -81.000 48.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -13.000 -13.000 0
Sum omløpsmidler 27.000 121.000 48.000
Sum eiendeler 14.000 108.000 48.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 60.000 12.000
Sum egenkapital 4.000 84.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 24.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 108.000 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 278.000 265.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.000 278.000 265.000
Varekostnad -2.000 -60.000 -85.000
Lønninger 0 -9.000 -9.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -162.000 -155.000
Driftskostnader -85.000 -231.000 -249.000
Driftsresultat -81.000 48.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -81.000 48.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -13.000 -13.000 0
Sum anleggsmidler -13.000 -13.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 11.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.000 111.000 48.000
Sum omløpsmidler 27.000 121.000 48.000
Sum eiendeler 14.000 108.000 48.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 60.000 12.000
Sum egenkapital 4.000 84.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 22.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 -1.000 -2.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 24.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 108.000 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 97.000 36.000
Likviditetsgrad 1 2.5 5 4
Likviditetsgrad 2 2.5 5 4
Soliditet 26.7 77.8 75.5
Resultatgrad 17.3 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.8 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 44.4 32.7
Signatur
10.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex