Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sr Regnskap & Konsult Sigmund Ove Røsandnes
Juridisk navn:  Sr Regnskap & Konsult Sigmund Ove Røsandnes
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90037418
C/O Forum Regnskap As Conrad Hemsens Vei 8G C/O Forum Regnskap As Conrad Hemsens Vei 8G Fax:
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961878020
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.08%
Resultat  
  
-31.67%
Egenkapital  
  
30.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 522.000 780.000 897.000 728.000 723.000
Resultat: 438.000 641.000 548.000 472.000 190.000
Egenkapital: 119.000 91.000 185.000 488.000 -139.000
Regnskap for  Sr Regnskap & Konsult Sigmund Ove Røsandnes
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 522.000 780.000 897.000 728.000 723.000
Driftskostnader -84.000 -139.000 -349.000 -255.000 -510.000
Driftsresultat 438.000 641.000 548.000 472.000 213.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -23.000
Finans 0 0 0 0 -23.000
Resultat før skatt 438.000 641.000 548.000 472.000 190.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 438.000 641.000 548.000 472.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Sum eiendeler 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 91.000 185.000 488.000 -139.000
Sum egenkapital 119.000 91.000 185.000 488.000 -139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 3.000 119.000 252.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 522.000 780.000 897.000 728.000 723.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 522.000 780.000 897.000 728.000 723.000
Varekostnad -38.000 -48.000 -200.000 -155.000 -240.000
Lønninger 0 -8.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -83.000 -149.000 -100.000 -270.000
Driftskostnader -84.000 -139.000 -349.000 -255.000 -510.000
Driftsresultat 438.000 641.000 548.000 472.000 213.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -23.000
Finans 0 0 0 0 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 438.000 641.000 548.000 472.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Sum eiendeler 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 91.000 185.000 488.000 -139.000
Sum egenkapital 119.000 91.000 185.000 488.000 -139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 351.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 3.000 119.000 252.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 3.000 119.000 252.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 94.000 304.000 740.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 91.000 185.000 488.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 2 31.3 2.6 2.9 0.7
Likviditetsgrad 2 2 31.3 2.6 3.0 0.7
Soliditet 50.6 96.8 60.9 65.9 -46.3
Resultatgrad 83.9 82.2 61.1 64.8 29.5
Rentedekningsgrad 9.3
Gjeldsgrad 1 0 0.6 0.5 -3.2
Total kapitalrentabilitet 186.4 681.9 180.3 63.8 71.0
Prokurister
29.02.2012
PROKURA HVER FOR SEG
SIGMUND OVE RØSANDNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex