Ss-Birkeland Iii AS
Juridisk navn:  Ss-Birkeland Iii AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Storebø Økonomi Og Rekneskap As Knivhaugen 2 Knivhaugen Sør Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 993436704
Aksjekapital: 152.577 NOK
Etableringsdato: 9/29/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.12%
Resultat  
  
-20.13%
Egenkapital  
  
-17.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 122.000 149.000 112.000 0 0
Resultat: -549.000 -457.000 6.005.000 84.000 279.000
Egenkapital: 2.466.000 3.000.000 3.905.000 1.364.000 1.625.000
Regnskap for  Ss-Birkeland Iii AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 122.000 149.000 112.000 0 0
Driftskostnader -818.000 -528.000 -246.000 -28.000 -74.000
Driftsresultat -697.000 -379.000 -135.000 -28.000 -74.000
Finansinntekter 205.000 12.000 6.198.000 150.000 392.000
Finanskostnader -57.000 -89.000 -59.000 -37.000 -39.000
Finans 148.000 -77.000 6.139.000 113.000 353.000
Resultat før skatt -549.000 -457.000 6.005.000 84.000 279.000
Skattekostnad 75.000 100.000 42.000 4.000 21.000
Årsresultat -474.000 -357.000 6.047.000 88.000 300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 850.000 3.967.000 4.882.000 1.966.000 2.056.000
Sum omløpsmidler 1.618.000 1.247.000 2.048.000 99.000 328.000
Sum eiendeler 2.468.000 5.214.000 6.930.000 2.065.000 2.384.000
Sum opptjent egenkapital 2.233.000 2.767.000 3.672.000 1.130.000 1.392.000
Sum egenkapital 2.466.000 3.000.000 3.905.000 1.364.000 1.625.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.055.000 2.986.000 672.000 709.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 160.000 39.000 30.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 5.215.000 6.930.000 2.065.000 2.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 122.000 149.000 112.000 0 0
Driftsinntekter 122.000 149.000 112.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -803.000 -523.000 -246.000 -28.000 -74.000
Driftskostnader -818.000 -528.000 -246.000 -28.000 -74.000
Driftsresultat -697.000 -379.000 -135.000 -28.000 -74.000
Finansinntekter 205.000 12.000 6.198.000 150.000 392.000
Finanskostnader -57.000 -89.000 -59.000 -37.000 -39.000
Finans 148.000 -77.000 6.139.000 113.000 353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -550.000 -3.500.000 -350.000 0
Årsresultat -474.000 -357.000 6.047.000 88.000 300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 298.000 223.000 909.000 81.000 77.000
Fast eiendom 0 3.096.000 3.096.000 0 0
Maskiner anlegg 0 15.000 20.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 3.111.000 3.116.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 551.000 633.000 857.000 1.885.000 1.979.000
Sum anleggsmidler 850.000 3.967.000 4.882.000 1.966.000 2.056.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 405.000 195.000 102.000 0 0
Andre fordringer 254.000 280.000 181.000 0 0
Sum investeringer 934.000 728.000 1.628.000 0 0
Kasse, bank 25.000 44.000 137.000 99.000 328.000
Sum omløpsmidler 1.618.000 1.247.000 2.048.000 99.000 328.000
Sum eiendeler 2.468.000 5.214.000 6.930.000 2.065.000 2.384.000
Sum opptjent egenkapital 2.233.000 2.767.000 3.672.000 1.130.000 1.392.000
Sum egenkapital 2.466.000 3.000.000 3.905.000 1.364.000 1.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 787.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.055.000 2.986.000 672.000 709.000
Leverandørgjeld 3.000 160.000 13.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -550.000 -3.500.000 -350.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 26.000 30.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 160.000 39.000 30.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 5.215.000 6.930.000 2.065.000 2.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.615.000 1.087.000 2.009.000 69.000 279.000
Likviditetsgrad 1 539.3 7.8 52.5 3.3 6.7
Likviditetsgrad 2 539.3 7.8 52.5 3.4 6.7
Soliditet 99.9 57.5 56.3 66.0 68.2
Resultatgrad -571.3 -254.4 -120.5
Rentedekningsgrad -12.2 -4.3 -2.3 3.3 8.2
Gjeldsgrad 0 0.7 0.8 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -19.9 87.5 5.9 13.3
Signatur
24.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex