Ståvikroken AS
Juridisk navn:  Ståvikroken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ståvikroken 7 Ståvikroken 7 Fax:
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993260134
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98.45%
Egenkapital  
  
0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 20.000 1.291.000 1.395.000 1.495.000 1.296.000
Egenkapital: 6.147.000 6.130.000 4.839.000 3.833.000 2.338.000
Regnskap for  Ståvikroken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 0 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -10.000 0 -11.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 30.000 1.291.000 1.406.000 1.505.000 1.307.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 30.000 1.291.000 1.406.000 1.505.000 1.307.000
Resultat før skatt 20.000 1.291.000 1.395.000 1.495.000 1.296.000
Skattekostnad -3.000 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 1.291.000 1.395.000 1.495.000 1.296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Sum omløpsmidler 4.571.000 4.541.000 3.250.000 2.260.000 2.766.000
Sum eiendeler 6.171.000 6.141.000 4.850.000 3.860.000 4.366.000
Sum opptjent egenkapital 6.047.000 6.030.000 4.739.000 3.733.000 2.238.000
Sum egenkapital 6.147.000 6.130.000 4.839.000 3.833.000 2.338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 27.000 2.027.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 11.000 11.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.171.000 6.141.000 4.850.000 3.860.000 4.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 0 -11.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -10.000 0 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -10.000 0 -11.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 30.000 1.291.000 1.406.000 1.505.000 1.307.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 30.000 1.291.000 1.406.000 1.505.000 1.307.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 17.000 1.291.000 1.395.000 1.495.000 1.296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.280.000 1.400.000 1.500.000 1.300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.571.000 3.261.000 1.850.000 760.000 1.466.000
Sum omløpsmidler 4.571.000 4.541.000 3.250.000 2.260.000 2.766.000
Sum eiendeler 6.171.000 6.141.000 4.850.000 3.860.000 4.366.000
Sum opptjent egenkapital 6.047.000 6.030.000 4.739.000 3.733.000 2.238.000
Sum egenkapital 6.147.000 6.130.000 4.839.000 3.833.000 2.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 27.000 2.027.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 11.000 11.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 11.000 11.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.171.000 6.141.000 4.850.000 3.860.000 4.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.547.000 4.530.000 3.239.000 2.260.000 2.766.000
Likviditetsgrad 1 190.5 412.8 295.5
Likviditetsgrad 2 190.5 412.8 295.5 0 0.0
Soliditet 99.6 99.8 99.8 99.3 53.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.9
Total kapitalrentabilitet 0.3 2 28.8 38.7 29.7
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex