Støbakkvik Gard As
Juridisk navn:  Støbakkvik Gard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91880383
Godøyvegen 119 Godøyvegen 119 Fax:
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 916218230
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Astra Økonomi Nordfjord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.45%
Resultat  
  
-85.71%
Egenkapital  
  
4.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 166.000 232.000 253.000 37.000
Resultat: 2.000 14.000 14.000 2.000
Egenkapital: 49.000 47.000 36.000 24.000
Regnskap for  Støbakkvik Gard As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 166.000 232.000 253.000 37.000
Driftskostnader -164.000 -218.000 -240.000 -35.000
Driftsresultat 2.000 14.000 14.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 14.000 14.000 2.000
Skattekostnad 0 -3.000 -2.000 0
Årsresultat 2.000 10.000 12.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 15.000 19.000 0
Sum omløpsmidler 56.000 129.000 81.000 44.000
Sum eiendeler 67.000 144.000 100.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 24.000 14.000 2.000
Sum egenkapital 49.000 47.000 36.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 94.000 63.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 145.000 101.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 164.000 232.000 227.000 37.000
Andre inntekter 2.000 0 26.000 0
Driftsinntekter 166.000 232.000 253.000 37.000
Varekostnad -16.000 -59.000 -82.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -155.000 -157.000 -33.000
Driftskostnader -164.000 -218.000 -240.000 -35.000
Driftsresultat 2.000 14.000 14.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 10.000 12.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 15.000 19.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 15.000 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 15.000 19.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 43.000 36.000 7.000
Andre fordringer 11.000 30.000 8.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 56.000 36.000 23.000
Sum omløpsmidler 56.000 129.000 81.000 44.000
Sum eiendeler 67.000 144.000 100.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 24.000 14.000 2.000
Sum egenkapital 49.000 47.000 36.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 4.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 1.000 0
Leverandørgjeld 7.000 92.000 61.000 13.000
Betalbar skatt 2.000 1.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 1.000 1.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 94.000 63.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 145.000 101.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 35.000 18.000 24.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.4 1.3 2.2
Likviditetsgrad 2 3.5 1.4 1.3 2.3
Soliditet 73.1 32.4 3 54.5
Resultatgrad 1.2 6 5.5 5.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 2.1 1.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 3 9.7 1 4.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex