Støre AS
Juridisk navn:  Støre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kariåsveien 14 Kariåsveien 14 Fax:
8610 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 992262087
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48%
Resultat  
  
57.14%
Egenkapital  
  
19.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 37.000 25.000 41.000 0 0
Resultat: 11.000 7.000 23.000 -24.000 -17.000
Egenkapital: 75.000 63.000 57.000 34.000 58.000
Regnskap for  Støre AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 37.000 25.000 41.000 0 0
Driftskostnader -8.000 0 0 0 0
Driftsresultat 29.000 25.000 41.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -18.000 -24.000 -18.000
Finans -18.000 -18.000 -18.000 -24.000 -18.000
Resultat før skatt 11.000 7.000 23.000 -24.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 7.000 23.000 -24.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 0 8.000
Sum omløpsmidler 7.000 12.000 16.000 401.000 401.000
Sum eiendeler 407.000 412.000 416.000 401.000 409.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -62.000 -68.000 0 0
Sum egenkapital 75.000 63.000 57.000 34.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 332.000 349.000 360.000 366.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 407.000 412.000 417.000 400.000 408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 25.000 41.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 37.000 25.000 41.000 0 0
Varekostnad -8.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 0 0 0 0
Driftsresultat 29.000 25.000 41.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -18.000 -24.000 -18.000
Finans -18.000 -18.000 -18.000 -24.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 7.000 23.000 -24.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 0 8.000
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 0 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 16.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 400.000 400.000
Kasse, bank 1.000 6.000 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 7.000 12.000 16.000 401.000 401.000
Sum eiendeler 407.000 412.000 416.000 401.000 409.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -62.000 -68.000 0 0
Sum egenkapital 75.000 63.000 57.000 34.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 332.000 349.000 360.000 366.000 350.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 407.000 412.000 417.000 400.000 408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 12.000 16.000 401.000 401.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 18.4 15.3 13.7 8.5 14.2
Resultatgrad 78.4 1 1
Rentedekningsgrad 1.6 1.4 2.3 0.0 0.0
Gjeldsgrad 4.4 5.5 6.3 10.8 6.0
Total kapitalrentabilitet 7.1 6.1 9.8 0.0 0.0
Signatur
12.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex