Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Støre AS
Juridisk navn:  Støre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kariåsveien 14 Kariåsveien 14 Fax:
8610 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 992262087
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39,02%
Resultat  
  
-69,57%
Egenkapital  
  
10,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 25.000 41.000 0 0 0
Resultat: 7.000 23.000 -24.000 -17.000 -11.000
Egenkapital: 63.000 57.000 34.000 58.000 76.000
Regnskap for  Støre AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 25.000 41.000 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 25.000 41.000 0 0 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -18.000 -18.000 -24.000 -18.000 -9.000
Finans -18.000 -18.000 -24.000 -18.000 -8.000
Resultat før skatt 7.000 23.000 -24.000 -17.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 23.000 -24.000 -17.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 0 8.000 26.000
Sum omløpsmidler 12.000 16.000 401.000 401.000 400.000
Sum eiendeler 412.000 416.000 401.000 409.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 -68.000 0 0 0
Sum egenkapital 63.000 57.000 34.000 58.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 349.000 360.000 366.000 350.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 412.000 417.000 400.000 408.000 426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 41.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 41.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 25.000 41.000 0 0 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -18.000 -18.000 -24.000 -18.000 -9.000
Finans -18.000 -18.000 -24.000 -18.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 23.000 -24.000 -17.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 0 8.000 26.000
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 0 8.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 16.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 400.000 400.000 400.000
Kasse, bank 6.000 0 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 12.000 16.000 401.000 401.000 400.000
Sum eiendeler 412.000 416.000 401.000 409.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 -68.000 0 0 0
Sum egenkapital 63.000 57.000 34.000 58.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 349.000 360.000 366.000 350.000 350.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 412.000 417.000 400.000 408.000 426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 16.000 401.000 401.000 400.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 15.3 13.7 8.5 14.2 17.8
Resultatgrad 1 1
Rentedekningsgrad 1.4 2.3 0.0 0.0 -0.2
Gjeldsgrad 5.5 6.3 10.8 6.0 4.6
Total kapitalrentabilitet 6.1 9.8 0.0 0.0 -0.5
Signatur
12.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex