Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St-Holding AS
Juridisk navn:  St-Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77070590
Harestien 12 Harestien 12 Fax: 77070599
9407 Harstad 9407 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 992957077
Aksjekapital: 825.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
71.43%
Egenkapital  
  
-0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -7.000 168.000 77.000 -6.000
Egenkapital: 1.305.000 1.307.000 1.314.000 1.314.000 1.458.000
Regnskap for  St-Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 176.000 233.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -149.000 0
Finans 0 0 176.000 84.000 0
Resultat før skatt -2.000 -7.000 168.000 77.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 -40.000 -55.000 0
Årsresultat -2.000 -7.000 128.000 22.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.681.000 1.643.000 1.630.000 1.801.000 1.951.000
Sum omløpsmidler 0 41.000 223.000 288.000 56.000
Sum eiendeler 1.681.000 1.684.000 1.853.000 2.089.000 2.007.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 482.000 489.000 489.000 633.000
Sum egenkapital 1.305.000 1.307.000 1.314.000 1.314.000 1.458.000
Sum langsiktig gjeld 373.000 373.000 368.000 551.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 171.000 224.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.681.000 1.683.000 1.853.000 2.089.000 2.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 176.000 233.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -149.000 0
Finans 0 0 176.000 84.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -7.000 128.000 22.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.681.000 1.643.000 1.630.000 1.801.000 1.951.000
Sum anleggsmidler 1.681.000 1.643.000 1.630.000 1.801.000 1.951.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 41.000 47.000 55.000 56.000
Sum omløpsmidler 0 41.000 223.000 288.000 56.000
Sum eiendeler 1.681.000 1.684.000 1.853.000 2.089.000 2.007.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 482.000 489.000 489.000 633.000
Sum egenkapital 1.305.000 1.307.000 1.314.000 1.314.000 1.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 168.000 221.000 0
Sum langsiktig gjeld 373.000 373.000 368.000 551.000 546.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 171.000 224.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.681.000 1.683.000 1.853.000 2.089.000 2.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 38.000 52.000 64.000 53.000
Likviditetsgrad 1 0 13.7 1.3 1.3 18.7
Likviditetsgrad 2 0 13.7 1.3 1.3 18.7
Soliditet 77.6 77.7 70.9 62.9 72.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.4 9.1 10.9 -0.3
Signatur
25.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex