Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
St Croix AS
Juridisk navn:  St Croix AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22428914
Østre Vei 76 Grensen 10 Fax: 22411291
1397 Nesøya 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971106727
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/19/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Regnskapsteknisk Byrå Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.47%
Resultat  
  
44.19%
Egenkapital  
  
-19.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.000 6.236.000 32.514.000 37.282.000 35.618.000
Resultat: -1.100.000 -1.971.000 -1.081.000 -856.000 -3.075.000
Egenkapital: -6.726.000 -5.627.000 -3.656.000 -2.575.000 -1.719.000
Regnskap for  St Croix AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.000 6.236.000 32.514.000 37.282.000 35.618.000
Driftskostnader -1.209.000 -8.107.000 -33.838.000 -37.958.000 -38.426.000
Driftsresultat -1.176.000 -1.872.000 -1.325.000 -675.000 -2.807.000
Finansinntekter 78.000 152.000 334.000 -149.000 18.000
Finanskostnader -2.000 -252.000 -89.000 -31.000 -286.000
Finans 76.000 -100.000 245.000 -180.000 -268.000
Resultat før skatt -1.100.000 -1.971.000 -1.081.000 -856.000 -3.075.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -151.000
Årsresultat -1.100.000 -1.971.000 -1.081.000 -856.000 -3.227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 145.000 1.427.000 1.765.000 2.353.000
Sum omløpsmidler 1.414.000 2.776.000 5.127.000 7.278.000 7.198.000
Sum eiendeler 1.415.000 2.921.000 6.554.000 9.043.000 9.551.000
Sum opptjent egenkapital -7.762.000 -6.662.000 -4.691.000 -3.611.000 -2.755.000
Sum egenkapital -6.726.000 -5.627.000 -3.656.000 -2.575.000 -1.719.000
Sum langsiktig gjeld 8.076.000 4.488.000 3.957.000 2.117.000 2.199.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 4.059.000 6.252.000 9.502.000 9.072.000
Sum gjeld og egenkapital 1.415.000 2.921.000 6.554.000 9.044.000 9.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 129.000 4.544.000 32.197.000 37.084.000 35.485.000
Andre inntekter -95.000 1.692.000 317.000 198.000 133.000
Driftsinntekter 33.000 6.236.000 32.514.000 37.282.000 35.618.000
Varekostnad -300.000 -1.847.000 -10.756.000 -12.880.000 -14.508.000
Lønninger -181.000 -3.141.000 -13.671.000 -14.965.000 -14.325.000
Avskrivning -130.000 -243.000 -680.000 -716.000 -732.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -598.000 -2.876.000 -8.731.000 -9.397.000 -8.861.000
Driftskostnader -1.209.000 -8.107.000 -33.838.000 -37.958.000 -38.426.000
Driftsresultat -1.176.000 -1.872.000 -1.325.000 -675.000 -2.807.000
Finansinntekter 78.000 152.000 334.000 -149.000 18.000
Finanskostnader -2.000 -252.000 -89.000 -31.000 -286.000
Finans 76.000 -100.000 245.000 -180.000 -268.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.100.000 -1.971.000 -1.081.000 -856.000 -3.227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 130.000 1.158.000 1.491.000 2.049.000
Sum varige driftsmidler 0 130.000 1.158.000 1.491.000 2.049.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 15.000 269.000 274.000 304.000
Sum anleggsmidler 1.000 145.000 1.427.000 1.765.000 2.353.000
Varebeholdning 310.000 610.000 1.317.000 1.781.000 1.540.000
Kundefordringer 436.000 971.000 377.000 513.000 762.000
Andre fordringer -16.000 83.000 567.000 930.000 718.000
Sum investeringer 9.000 9.000 129.000 274.000 428.000
Kasse, bank 675.000 1.103.000 2.736.000 3.780.000 3.752.000
Sum omløpsmidler 1.414.000 2.776.000 5.127.000 7.278.000 7.198.000
Sum eiendeler 1.415.000 2.921.000 6.554.000 9.043.000 9.551.000
Sum opptjent egenkapital -7.762.000 -6.662.000 -4.691.000 -3.611.000 -2.755.000
Sum egenkapital -6.726.000 -5.627.000 -3.656.000 -2.575.000 -1.719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.076.000 4.488.000 3.957.000 2.117.000 2.199.000
Leverandørgjeld 17.000 148.000 2.645.000 2.619.000 2.918.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 14.000 1.163.000 2.550.000 2.533.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 3.898.000 2.444.000 4.332.000 3.620.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 4.059.000 6.252.000 9.502.000 9.072.000
Sum gjeld og egenkapital 1.415.000 2.921.000 6.554.000 9.044.000 9.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.349.000 -1.283.000 -1.125.000 -2.224.000 -1.874.000
Likviditetsgrad 1 2 0.7 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1 0.5 0.6 0.6 0.7
Soliditet -475.3 -192.7 -55.8 -28.5 -18.0
Resultatgrad -3563.6 -4.1 -1.8 -7.9
Rentedekningsgrad -7.4 -14.9 -26.6 -9.8
Gjeldsgrad -1.2 -1.5 -2.8 -4.5 -6.6
Total kapitalrentabilitet -77.6 -58.9 -15.1 -9.1 -29.2
Signatur
03.12.2008
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.12.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex