St Sunniva Skole
Juridisk navn:  St Sunniva Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23292500
Akersveien 4 Akersveien 4 Fax: 22114937
0177 Oslo 177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971527056
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: ANNA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.49%
Resultat  
  
-45.59%
Egenkapital  
  
2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000 55.244.000
Resultat: 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000 -447.000
Egenkapital: 13.141.000 12.882.000 12.406.000 14.489.000 16.242.000
Regnskap for  St Sunniva Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000 55.244.000
Driftskostnader -65.590.000 -60.300.000 -58.910.000 -57.862.000 -55.720.000
Driftsresultat 874.000 963.000 -1.799.000 -1.331.000 -476.000
Finansinntekter 912.000 872.000 1.040.000 1.026.000 1.549.000
Finanskostnader -1.527.000 -1.359.000 -1.324.000 -1.447.000 -1.520.000
Finans -615.000 -487.000 -284.000 -421.000 29.000
Resultat før skatt 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000 -447.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000 10.553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.770.000 55.366.000 52.742.000 52.301.000 52.465.000
Sum omløpsmidler 17.203.000 18.433.000 22.083.000 24.176.000 27.151.000
Sum eiendeler 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000 79.616.000
Sum opptjent egenkapital 13.141.000 12.883.000 12.406.000 14.489.000 16.242.000
Sum egenkapital 13.141.000 12.882.000 12.406.000 14.489.000 16.242.000
Sum langsiktig gjeld 47.911.000 50.400.000 49.757.000 51.685.000 53.581.000
Sum kortsiktig gjeld 10.921.000 10.516.000 12.662.000 10.303.000 9.793.000
Sum gjeld og egenkapital 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000 79.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000 55.244.000
Driftsinntekter 66.464.000 61.263.000 57.111.000 56.532.000 55.244.000
Varekostnad -710.000 -847.000 0 0 0
Lønninger -46.315.000 -42.657.000 -42.766.000 -45.013.000 -43.245.000
Avskrivning -2.843.000 -2.707.000 -2.491.000 -1.928.000 -1.563.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.722.000 -14.089.000 -13.653.000 -10.921.000 -10.912.000
Driftskostnader -65.590.000 -60.300.000 -58.910.000 -57.862.000 -55.720.000
Driftsresultat 874.000 963.000 -1.799.000 -1.331.000 -476.000
Finansinntekter 912.000 872.000 1.040.000 1.026.000 1.549.000
Finanskostnader -1.527.000 -1.359.000 -1.324.000 -1.447.000 -1.520.000
Finans -615.000 -487.000 -284.000 -421.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 476.000 -2.083.000 -1.752.000 10.553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 34.437.000 35.250.000 32.998.000 33.138.000 33.671.000
Maskiner anlegg 17.374.000 16.463.000 16.438.000 17.684.000 18.730.000
Driftsløsøre 2.896.000 3.588.000 3.241.000 1.415.000 0
Sum varige driftsmidler 54.706.000 55.302.000 52.678.000 52.237.000 52.401.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Sum anleggsmidler 54.770.000 55.366.000 52.742.000 52.301.000 52.465.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.860.000 324.000 324.000 254.000 314.000
Andre fordringer 1.156.000 1.015.000 1.589.000 1.172.000 1.207.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.187.000 17.093.000 20.170.000 22.750.000 25.630.000
Sum omløpsmidler 17.203.000 18.433.000 22.083.000 24.176.000 27.151.000
Sum eiendeler 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000 79.616.000
Sum opptjent egenkapital 13.141.000 12.883.000 12.406.000 14.489.000 16.242.000
Sum egenkapital 13.141.000 12.882.000 12.406.000 14.489.000 16.242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.911.000 50.400.000 49.757.000 51.685.000 53.581.000
Leverandørgjeld 1.738.000 1.875.000 4.994.000 2.121.000 1.469.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.974.000 2.750.000 2.674.000 2.885.000 2.919.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.209.000 5.891.000 4.994.000 5.297.000 5.406.000
Sum kortsiktig gjeld 10.921.000 10.516.000 12.662.000 10.303.000 9.793.000
Sum gjeld og egenkapital 71.973.000 73.799.000 74.825.000 76.477.000 79.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.282.000 7.917.000 9.421.000 13.873.000 17.358.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.7 2.3 2.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.7 2.3 2.8
Soliditet 18.3 17.5 16.6 18.9 20.4
Resultatgrad 1.3 1.6 -3.2 -2.4 -0.9
Rentedekningsgrad 0.6 0.7 -1.4 -0.9 0.7
Gjeldsgrad 4.5 4.7 5 4.3 3.9
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.5 -0.4 1.3
Signatur
28.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex