Stabburet AS
Juridisk navn:  Stabburet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55283810
Hagerups Vei 32X Hagerups Vei 32X Fax:
5093 Bergen 5093 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922538506
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/15/1963
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.53%
Resultat  
  
-128%
Egenkapital  
  
-35.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.783.000 4.665.000 3.447.000 2.333.000 1.407.000
Resultat: -28.000 100.000 358.000 -29.000 -103.000
Egenkapital: 50.000 78.000 -22.000 -380.000 -351.000
Regnskap for  Stabburet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.783.000 4.665.000 3.447.000 2.333.000 1.407.000
Driftskostnader -4.806.000 -4.564.000 -3.088.000 -2.359.000 -1.507.000
Driftsresultat -24.000 100.000 360.000 -25.000 -100.000
Finansinntekter 0 7.000 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -2.000 -4.000 -2.000
Finans -4.000 0 -2.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt -28.000 100.000 358.000 -29.000 -103.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 100.000 358.000 -29.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 19.000 23.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 720.000 669.000 620.000 310.000 156.000
Sum eiendeler 754.000 688.000 643.000 315.000 161.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -22.000 -122.000 -480.000 -451.000
Sum egenkapital 50.000 78.000 -22.000 -380.000 -351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 704.000 610.000 665.000 695.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 754.000 688.000 643.000 315.000 161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.783.000 4.665.000 3.447.000 2.333.000 1.407.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.783.000 4.665.000 3.447.000 2.333.000 1.407.000
Varekostnad -2.418.000 -2.719.000 -1.782.000 -1.319.000 -687.000
Lønninger -1.582.000 -1.062.000 -675.000 -621.000 -338.000
Avskrivning -7.000 -4.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -799.000 -779.000 -630.000 -419.000 -482.000
Driftskostnader -4.806.000 -4.564.000 -3.088.000 -2.359.000 -1.507.000
Driftsresultat -24.000 100.000 360.000 -25.000 -100.000
Finansinntekter 0 7.000 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -7.000 -2.000 -4.000 -2.000
Finans -4.000 0 -2.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 100.000 358.000 -29.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 14.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000 14.000 18.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 34.000 19.000 23.000 5.000 5.000
Varebeholdning 24.000 16.000 14.000 12.000 44.000
Kundefordringer 382.000 274.000 166.000 110.000 39.000
Andre fordringer -57.000 -67.000 129.000 30.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 370.000 446.000 311.000 158.000 73.000
Sum omløpsmidler 720.000 669.000 620.000 310.000 156.000
Sum eiendeler 754.000 688.000 643.000 315.000 161.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -22.000 -122.000 -480.000 -451.000
Sum egenkapital 50.000 78.000 -22.000 -380.000 -351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 328.000 117.000 101.000 71.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 106.000 14.000 10.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 388.000 550.000 614.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 610.000 665.000 695.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 754.000 688.000 643.000 315.000 161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 59.000 -45.000 -385.000 -356.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 0.9 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.9 0.5 0.3
Soliditet 6.6 11.3 -3.4 -120.6 -218.0
Resultatgrad -0.5 2.1 10.4 -1.1 -7.1
Rentedekningsgrad 14.3 1 -6.3 -50.0
Gjeldsgrad 14.1 7.8 -30.2 -1.8 -1.5
Total kapitalrentabilitet -3.2 15.6 5 -7.9 -62.1
Signatur
14.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex