Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stabilisator As
Juridisk navn:  Stabilisator As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92292927
Åsenhagen 70A Åsenhagen 70A Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 914743303
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2136.36%
Egenkapital  
  
3142.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.000 0 0 0 0
Resultat: 224.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Egenkapital: 213.000 -7.000 4.000 11.000 18.000
Regnskap for  Stabilisator As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.000 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Driftsresultat 19.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Finansinntekter 205.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 205.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 224.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Skattekostnad -5.000 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 186.000 179.000 0 0
Sum omløpsmidler 175.000 0 83.000 13.000 30.000
Sum eiendeler 411.000 186.000 262.000 13.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 195.000 -25.000 -14.000 -7.000 0
Sum egenkapital 213.000 -7.000 4.000 11.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 258.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 198.000 193.000 0 3.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 411.000 186.000 262.000 14.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Driftsresultat 19.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Finansinntekter 205.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 205.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 -11.000 -6.000 -7.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 236.000 186.000 179.000 0 0
Sum anleggsmidler 236.000 186.000 179.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 121.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 0 83.000 13.000 30.000
Sum omløpsmidler 175.000 0 83.000 13.000 30.000
Sum eiendeler 411.000 186.000 262.000 13.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 195.000 -25.000 -14.000 -7.000 0
Sum egenkapital 213.000 -7.000 4.000 11.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 258.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 193.000 0 3.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 193.000 0 3.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 411.000 186.000 262.000 14.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 -193.000 83.000 10.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0 4.3 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0 4.4 2.6
Soliditet 51.8 -3.8 1.5 78.6 60.0
Resultatgrad 65.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 -27.6 64.5 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 54.5 -5.9 -2.3 -50.0 0.0
Signatur
06.01.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex