Stad Drivstoff As
Juridisk navn:  Stad Drivstoff As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rekdal Rekdal Fax:
6750 Stadlandet 6750 Stadlandet
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Selje
Org.nr: 920846955
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Stad Regnskap & Rådgivning As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 675.000
Resultat: -63.000
Egenkapital: -33.000
Regnskap for  Stad Drivstoff As
Resultat 2018
Driftsinntekter 675.000
Driftskostnader -737.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -63.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.477.000
Sum omløpsmidler 1.258.000
Sum eiendeler 2.735.000
Sum opptjent egenkapital -63.000
Sum egenkapital -33.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.767.000
Sum gjeld og egenkapital 2.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 675.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 675.000
Varekostnad -695.000
Lønninger 0
Avskrivning -16.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -26.000
Driftskostnader -737.000
Driftsresultat -62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 335.000
Maskiner anlegg 1.142.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.477.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.477.000
Varebeholdning 320.000
Kundefordringer 123.000
Andre fordringer 466.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 349.000
Sum omløpsmidler 1.258.000
Sum eiendeler 2.735.000
Sum opptjent egenkapital -63.000
Sum egenkapital -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.267.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000
Sum kortsiktig gjeld 2.767.000
Sum gjeld og egenkapital 2.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.509.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -1.2
Resultatgrad -9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -83.8
Total kapitalrentabilitet -2.3
Signatur
15.05.2018
Prokurister
15.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex