Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stad Eiendom AS
Juridisk navn:  Stad Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198104
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 992348887
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.36%
Resultat  
  
27.49%
Egenkapital  
  
13.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 889.000 764.000 765.000 773.000 758.000
Resultat: 691.000 542.000 529.000 532.000 496.000
Egenkapital: 4.635.000 4.092.000 3.670.000 3.263.000 2.856.000
Regnskap for  Stad Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 889.000 764.000 765.000 773.000 758.000
Driftskostnader -173.000 -176.000 -172.000 -165.000 -160.000
Driftsresultat 716.000 588.000 593.000 607.000 598.000
Finansinntekter 2.000 1.000 4.000 14.000 17.000
Finanskostnader -26.000 -47.000 -68.000 -89.000 -119.000
Finans -24.000 -46.000 -64.000 -75.000 -102.000
Resultat før skatt 691.000 542.000 529.000 532.000 496.000
Skattekostnad -148.000 -120.000 -122.000 -125.000 -134.000
Årsresultat 543.000 422.000 407.000 407.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.276.000 5.404.000 5.532.000 5.661.000 5.789.000
Sum omløpsmidler 221.000 670.000 398.000 637.000 864.000
Sum eiendeler 5.497.000 6.074.000 5.930.000 6.298.000 6.653.000
Sum opptjent egenkapital 3.635.000 3.092.000 2.670.000 2.263.000 1.856.000
Sum egenkapital 4.635.000 4.092.000 3.670.000 3.263.000 2.856.000
Sum langsiktig gjeld 485.000 1.668.000 1.948.000 2.723.000 3.503.000
Sum kortsiktig gjeld 378.000 314.000 313.000 311.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.498.000 6.074.000 5.931.000 6.297.000 6.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 889.000 764.000 765.000 773.000 758.000
Driftsinntekter 889.000 764.000 765.000 773.000 758.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -128.000 -128.000 -128.000 -128.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -48.000 -44.000 -37.000 -32.000
Driftskostnader -173.000 -176.000 -172.000 -165.000 -160.000
Driftsresultat 716.000 588.000 593.000 607.000 598.000
Finansinntekter 2.000 1.000 4.000 14.000 17.000
Finanskostnader -26.000 -47.000 -68.000 -89.000 -119.000
Finans -24.000 -46.000 -64.000 -75.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 543.000 422.000 407.000 407.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.276.000 5.404.000 5.532.000 5.661.000 5.789.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.276.000 5.404.000 5.532.000 5.661.000 5.789.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.276.000 5.404.000 5.532.000 5.661.000 5.789.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 12.000 12.000 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 209.000 658.000 386.000 637.000 852.000
Sum omløpsmidler 221.000 670.000 398.000 637.000 864.000
Sum eiendeler 5.497.000 6.074.000 5.930.000 6.298.000 6.653.000
Sum opptjent egenkapital 3.635.000 3.092.000 2.670.000 2.263.000 1.856.000
Sum egenkapital 4.635.000 4.092.000 3.670.000 3.263.000 2.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 235.000 238.000 238.000 233.000 233.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 485.000 1.668.000 1.948.000 2.723.000 3.503.000
Leverandørgjeld 12.000 12.000 12.000 0 0
Betalbar skatt 152.000 119.000 118.000 124.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 214.000 182.000 183.000 187.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 378.000 314.000 313.000 311.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.498.000 6.074.000 5.931.000 6.297.000 6.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.000 356.000 85.000 326.000 570.000
Likviditetsgrad 1 0.6 2.1 1.3 2.0 2.9
Likviditetsgrad 2 0.6 2.1 1.3 2.1 3.0
Soliditet 84.3 67.4 61.9 51.8 42.9
Resultatgrad 80.5 7 77.5 78.5 78.9
Rentedekningsgrad 27.5 12.5 8.7 7.0 5.2
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.1 9.7 10.1 9.9 9.2
Signatur
05.03.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex