Stadionparken Fellesanlegg DA
Juridisk navn:  Stadionparken Fellesanlegg DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506700
Postboks 214 Jakhelln Brygge 4. Etg Torvgata 2 Fax: 75506701
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 976616375
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/5/1996 1
Foretakstype: DA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nobl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
170.31%
Egenkapital  
  
6.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000
Resultat: 90.000 -128.000 308.000 438.000 343.000
Egenkapital: 1.417.000 1.327.000 1.455.000 1.147.000 709.000
Regnskap for  Stadionparken Fellesanlegg DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000
Driftskostnader -1.015.000 -1.230.000 -797.000 -670.000 -765.000
Driftsresultat 81.000 -134.000 300.000 426.000 331.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 12.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 7.000 8.000 12.000 12.000
Resultat før skatt 90.000 -128.000 308.000 438.000 343.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 -128.000 308.000 438.000 343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.467.000 1.579.000 1.557.000 1.240.000 763.000
Sum eiendeler 1.470.000 1.579.000 1.557.000 1.240.000 763.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.327.000 1.455.000 1.147.000 709.000
Sum egenkapital 1.417.000 1.327.000 1.455.000 1.147.000 709.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 252.000 102.000 94.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 1.470.000 1.579.000 1.557.000 1.241.000 763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000
Driftsinntekter 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000 1.096.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -32.000 -32.000 -65.000 -65.000 -65.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -983.000 -1.198.000 -732.000 -605.000 -700.000
Driftskostnader -1.015.000 -1.230.000 -797.000 -670.000 -765.000
Driftsresultat 81.000 -134.000 300.000 426.000 331.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 12.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 7.000 8.000 12.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 -128.000 308.000 438.000 343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 15.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.467.000 1.564.000 1.557.000 1.240.000 763.000
Sum omløpsmidler 1.467.000 1.579.000 1.557.000 1.240.000 763.000
Sum eiendeler 1.470.000 1.579.000 1.557.000 1.240.000 763.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.327.000 1.455.000 1.147.000 709.000
Sum egenkapital 1.417.000 1.327.000 1.455.000 1.147.000 709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 53.000 185.000 37.000 29.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 66.000 65.000 65.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 252.000 102.000 94.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 1.470.000 1.579.000 1.557.000 1.241.000 763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.414.000 1.327.000 1.455.000 1.146.000 709.000
Likviditetsgrad 1 27.7 6.3 15.3 13.2 14.1
Likviditetsgrad 2 27.7 6.3 15.3 13.2 14.2
Soliditet 96.4 8 93.4 92.4 92.9
Resultatgrad 7.4 -12.2 27.4 38.9 30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.1 19.8 35.3 45.0
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex