Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Juridisk navn:  Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74335715
Lyshaug Lyshaug Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 913096258
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/4/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.63%
Resultat  
  
-220.75%
Egenkapital  
  
-533.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Resultat: -64.000 53.000 -94.000 -76.000 136.000
Egenkapital: -52.000 12.000 -41.000 53.000 129.000
Regnskap for  Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Driftskostnader -473.000 -646.000 -404.000 -578.000 -384.000
Driftsresultat -65.000 52.000 -93.000 -76.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -8.000
Finans 0 0 -1.000 0 -8.000
Resultat før skatt -64.000 53.000 -94.000 -76.000 136.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -37.000
Årsresultat -64.000 53.000 -94.000 -76.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 50.000 58.000 67.000 46.000
Sum omløpsmidler 89.000 205.000 62.000 186.000 185.000
Sum eiendeler 130.000 255.000 120.000 253.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -117.000 -170.000 -76.000 0
Sum egenkapital -52.000 12.000 -41.000 53.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 242.000 161.000 200.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 254.000 120.000 253.000 230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Varekostnad -5.000 -14.000 0 -15.000 -8.000
Lønninger -197.000 -278.000 -208.000 -301.000 -211.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -20.000
Andre driftskostnader -262.000 -345.000 -187.000 -256.000 -147.000
Driftskostnader -473.000 -646.000 -404.000 -578.000 -384.000
Driftsresultat -65.000 52.000 -93.000 -76.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -8.000
Finans 0 0 -1.000 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 53.000 -94.000 -76.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 46.000
Driftsløsøre 41.000 50.000 58.000 67.000 0
Sum varige driftsmidler 41.000 50.000 58.000 67.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 50.000 58.000 67.000 46.000
Varebeholdning 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kundefordringer 69.000 188.000 5.000 133.000 132.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 15.000 55.000 51.000 51.000
Sum omløpsmidler 89.000 205.000 62.000 186.000 185.000
Sum eiendeler 130.000 255.000 120.000 253.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -117.000 -170.000 -76.000 0
Sum egenkapital -52.000 12.000 -41.000 53.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 126.000 97.000 77.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 92.000 38.000 63.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 25.000 25.000 60.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 242.000 161.000 200.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 254.000 120.000 253.000 230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -93.000 -37.000 -99.000 -14.000 84.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.4 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.4 1.0 1.9
Soliditet 4.7 -34.2 20.9 56.1
Resultatgrad -15.9 7.4 -29.8 -15.1 27.3
Rentedekningsgrad 18.0
Gjeldsgrad -3.5 20.2 -3.9 3.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 20.5 -77.5 -30.0 62.6
Signatur
21.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
PROKURA I FELLESSKAP
WALLERVAND MORTEN STALDVIK
WALLERVAND TANJA STALDVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex