Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Juridisk navn:  Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74335715
Lyshaug Lyshaug Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 913096258
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/4/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.89%
Resultat  
  
143.75%
Egenkapital  
  
53.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 335.000 408.000 699.000 312.000 502.000
Resultat: 28.000 -64.000 53.000 -94.000 -76.000
Egenkapital: -24.000 -52.000 12.000 -41.000 53.000
Regnskap for  Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 335.000 408.000 699.000 312.000 502.000
Driftskostnader -307.000 -473.000 -646.000 -404.000 -578.000
Driftsresultat 28.000 -65.000 52.000 -93.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 28.000 -64.000 53.000 -94.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 -64.000 53.000 -94.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 41.000 50.000 58.000 67.000
Sum omløpsmidler 72.000 89.000 205.000 62.000 186.000
Sum eiendeler 104.000 130.000 255.000 120.000 253.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -182.000 -117.000 -170.000 -76.000
Sum egenkapital -24.000 -52.000 12.000 -41.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 182.000 242.000 161.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 129.000 254.000 120.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 335.000 408.000 699.000 312.000 502.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 335.000 408.000 699.000 312.000 502.000
Varekostnad 0 -5.000 -14.000 0 -15.000
Lønninger -243.000 -197.000 -278.000 -208.000 -301.000
Avskrivning -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -262.000 -345.000 -187.000 -256.000
Driftskostnader -307.000 -473.000 -646.000 -404.000 -578.000
Driftsresultat 28.000 -65.000 52.000 -93.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 -64.000 53.000 -94.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 41.000 50.000 58.000 67.000
Sum varige driftsmidler 32.000 41.000 50.000 58.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 41.000 50.000 58.000 67.000
Varebeholdning 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kundefordringer 46.000 69.000 188.000 5.000 133.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 19.000 15.000 55.000 51.000
Sum omløpsmidler 72.000 89.000 205.000 62.000 186.000
Sum eiendeler 104.000 130.000 255.000 120.000 253.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -182.000 -117.000 -170.000 -76.000
Sum egenkapital -24.000 -52.000 12.000 -41.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 128.000 126.000 97.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 36.000 92.000 38.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 18.000 25.000 25.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 182.000 242.000 161.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000 129.000 254.000 120.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -93.000 -37.000 -99.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.8 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.8 0.4 1.0
Soliditet -22.9 4.7 -34.2 20.9
Resultatgrad 8.4 -15.9 7.4 -29.8 -15.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.4 -3.5 20.2 -3.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 26.7 20.5 -77.5 -30.0
Signatur
21.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
PROKURA I FELLESSKAP
WALLERVAND MORTEN STALDVIK
WALLERVAND TANJA STALDVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex