Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stall Englagaard AS
Juridisk navn:  Stall Englagaard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drøbakveien 351 Drøbakveien 351 Fax: 64942990
1433 Ås 1433 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 990630844
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.01%
Resultat  
  
-1246.67%
Egenkapital  
  
-66.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 651.000 547.000 463.000 457.000 438.000
Resultat: -172.000 15.000 28.000 26.000 52.000
Egenkapital: -884.000 -531.000 -534.000 -547.000 -558.000
Regnskap for  Stall Englagaard AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 651.000 547.000 463.000 457.000 438.000
Driftskostnader -824.000 -532.000 -436.000 -433.000 -387.000
Driftsresultat -172.000 14.000 28.000 24.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 2.000 1.000
Resultat før skatt -172.000 15.000 28.000 26.000 52.000
Skattekostnad -181.000 -12.000 -15.000 -15.000 -32.000
Årsresultat -353.000 3.000 13.000 11.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 181.000 192.000 207.000 223.000
Sum omløpsmidler 338.000 369.000 312.000 253.000 169.000
Sum eiendeler 338.000 550.000 504.000 460.000 392.000
Sum opptjent egenkapital -994.000 -641.000 -644.000 -657.000 -668.000
Sum egenkapital -884.000 -531.000 -534.000 -547.000 -558.000
Sum langsiktig gjeld 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 415.000 372.000 341.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 550.000 504.000 460.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 651.000 547.000 463.000 457.000 501.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -63.000
Driftsinntekter 651.000 547.000 463.000 457.000 438.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -782.000 -499.000 -411.000 -403.000 -355.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -33.000 -25.000 -30.000 -32.000
Driftskostnader -824.000 -532.000 -436.000 -433.000 -387.000
Driftsresultat -172.000 14.000 28.000 24.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans -1.000 0 0 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -353.000 3.000 13.000 11.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 181.000 192.000 207.000 223.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 181.000 192.000 207.000 223.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 286.000 335.000 296.000 246.000 140.000
Andre fordringer 2.000 21.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 13.000 15.000 5.000 28.000
Sum omløpsmidler 338.000 369.000 312.000 253.000 169.000
Sum eiendeler 338.000 550.000 504.000 460.000 392.000
Sum opptjent egenkapital -994.000 -641.000 -644.000 -657.000 -668.000
Sum egenkapital -884.000 -531.000 -534.000 -547.000 -558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000
Leverandørgjeld -2.000 4.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 60.000 79.000 86.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 462.000 351.000 293.000 256.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 415.000 372.000 341.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 550.000 504.000 460.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -218.000 -46.000 -60.000 -88.000 -114.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6
Soliditet -261.5 -96.5 -118.9 -142.7
Resultatgrad -26.4 2.6 6 5.3 11.9
Rentedekningsgrad 54.0
Gjeldsgrad -1.4 - -1.9 -1.8 -1.7
Total kapitalrentabilitet -50.9 2.5 5.6 5.7 13.8
Signatur
16.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex