Stall Findal AS
Juridisk navn:  Stall Findal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35960310
Herreveien 151 Herreveien 151 Fax:
3962 Stathelle 3962 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 983692206
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skagerak Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
2.21%
Resultat  
  
165.38%
Egenkapital  
  
1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 416.000 407.000 388.000 406.000 365.000
Resultat: 17.000 -26.000 14.000 34.000 -27.000
Egenkapital: -347.000 -351.000 -321.000 -332.000 -366.000
Regnskap for  Stall Findal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 416.000 407.000 388.000 406.000 365.000
Driftskostnader -338.000 -376.000 -321.000 -317.000 -330.000
Driftsresultat 78.000 32.000 67.000 89.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -61.000 -58.000 -53.000 -55.000 -62.000
Finans -61.000 -58.000 -53.000 -55.000 -62.000
Resultat før skatt 17.000 -26.000 14.000 34.000 -27.000
Skattekostnad -14.000 -4.000 -3.000 0 0
Årsresultat 4.000 -30.000 10.000 34.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 499.000 568.000 638.000 708.000 777.000
Sum omløpsmidler 195.000 263.000 155.000 166.000 100.000
Sum eiendeler 694.000 831.000 793.000 874.000 877.000
Sum opptjent egenkapital -447.000 -451.000 -421.000 -432.000 -466.000
Sum egenkapital -347.000 -351.000 -321.000 -332.000 -366.000
Sum langsiktig gjeld 973.000 1.148.000 1.046.000 1.100.000 1.168.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 34.000 68.000 105.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 693.000 831.000 793.000 873.000 876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 166.000 163.000 142.000 143.000 127.000
Andre inntekter 250.000 244.000 246.000 263.000 238.000
Driftsinntekter 416.000 407.000 388.000 406.000 365.000
Varekostnad -122.000 -149.000 -100.000 -126.000 -120.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -157.000 -151.000 -121.000 -140.000
Driftskostnader -338.000 -376.000 -321.000 -317.000 -330.000
Driftsresultat 78.000 32.000 67.000 89.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -61.000 -58.000 -53.000 -55.000 -62.000
Finans -61.000 -58.000 -53.000 -55.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 -30.000 10.000 34.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 477.000 543.000 609.000 676.000 742.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 26.000 29.000 32.000 35.000
Sum varige driftsmidler 499.000 568.000 638.000 708.000 777.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 499.000 568.000 638.000 708.000 777.000
Varebeholdning 7.000 8.000 7.000 5.000 7.000
Kundefordringer 61.000 80.000 93.000 102.000 36.000
Andre fordringer 7.000 21.000 33.000 30.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 119.000 153.000 22.000 29.000 40.000
Sum omløpsmidler 195.000 263.000 155.000 166.000 100.000
Sum eiendeler 694.000 831.000 793.000 874.000 877.000
Sum opptjent egenkapital -447.000 -451.000 -421.000 -432.000 -466.000
Sum egenkapital -347.000 -351.000 -321.000 -332.000 -366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 973.000 1.148.000 1.046.000 1.100.000 1.168.000
Leverandørgjeld 14.000 24.000 53.000 100.000 51.000
Betalbar skatt 14.000 4.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 7.000 11.000 5.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 34.000 68.000 105.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 693.000 831.000 793.000 873.000 876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000 229.000 87.000 61.000 26.000
Likviditetsgrad 1 2.9 7.7 2.3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.8 7.5 2.2 1.5 1.3
Soliditet -50.1 -42.2 -40.5 -41.8
Resultatgrad 18.8 7.9 17.3 21.9 9.6
Rentedekningsgrad 1.3 0.6 1.3 1.6 0.6
Gjeldsgrad -3.4 -3.5 -3.6 -3.4
Total kapitalrentabilitet 11.3 3.9 8.4 10.2 4.0
Signatur
21.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex