Stall Hektner AS
Juridisk navn:  Stall Hektner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63833500
c/o David Chr. Hektner Hektnervegen 81 C/O David Chr. Hektner Hektnervegen 81 Fax: 63833501
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 987430451
Aksjekapital: 111.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Skedsmo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.68%
Resultat  
  
15.51%
Egenkapital  
  
3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.318.000 1.224.000 1.537.000 1.587.000 1.473.000
Resultat: -207.000 -245.000 -460.000 -586.000 -415.000
Egenkapital: -1.832.000 -1.900.000 -1.655.000 -1.195.000 -609.000
Regnskap for  Stall Hektner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.318.000 1.224.000 1.537.000 1.587.000 1.473.000
Driftskostnader -1.517.000 -1.456.000 -1.991.000 -2.170.000 -1.887.000
Driftsresultat -199.000 -232.000 -453.000 -583.000 -415.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -13.000 -7.000 -4.000 -1.000
Finans -7.000 -13.000 -6.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -207.000 -245.000 -460.000 -586.000 -415.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.000 -245.000 -460.000 -586.000 -415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 421.000 489.000 471.000 614.000 146.000
Sum omløpsmidler 396.000 161.000 140.000 171.000 393.000
Sum eiendeler 817.000 650.000 611.000 785.000 539.000
Sum opptjent egenkapital -1.942.000 -2.010.000 -1.765.000 -1.305.000 -719.000
Sum egenkapital -1.832.000 -1.900.000 -1.655.000 -1.195.000 -609.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 100.000 90.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 2.649.000 2.550.000 2.166.000 1.890.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 817.000 650.000 611.000 785.000 539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.318.000 1.224.000 1.537.000 1.587.000 1.527.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -54.000
Driftsinntekter 1.318.000 1.224.000 1.537.000 1.587.000 1.473.000
Varekostnad -229.000 -204.000 -715.000 -551.000 -654.000
Lønninger -233.000 -262.000 -507.000 -788.000 -757.000
Avskrivning -68.000 -63.000 -79.000 -82.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -987.000 -927.000 -690.000 -749.000 -424.000
Driftskostnader -1.517.000 -1.456.000 -1.991.000 -2.170.000 -1.887.000
Driftsresultat -199.000 -232.000 -453.000 -583.000 -415.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -13.000 -7.000 -4.000 -1.000
Finans -7.000 -13.000 -6.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.000 -245.000 -460.000 -586.000 -415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 509.000 0
Maskiner anlegg 421.000 489.000 471.000 20.000 46.000
Driftsløsøre 0 0 0 86.000 100.000
Sum varige driftsmidler 421.000 489.000 471.000 614.000 146.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 421.000 489.000 471.000 614.000 146.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 67.000 52.000 93.000 293.000
Andre fordringer 275.000 34.000 29.000 34.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 61.000 58.000 44.000 63.000
Sum omløpsmidler 396.000 161.000 140.000 171.000 393.000
Sum eiendeler 817.000 650.000 611.000 785.000 539.000
Sum opptjent egenkapital -1.942.000 -2.010.000 -1.765.000 -1.305.000 -719.000
Sum egenkapital -1.832.000 -1.900.000 -1.655.000 -1.195.000 -609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 100.000 90.000 62.000
Leverandørgjeld 650.000 594.000 316.000 191.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 11.000 11.000 57.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.975.000 1.944.000 1.839.000 1.643.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 2.649.000 2.550.000 2.166.000 1.890.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 817.000 650.000 611.000 785.000 539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.253.000 -2.389.000 -2.026.000 -1.719.000 -693.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Soliditet -224.2 -292.3 -270.9 -152.2 -113.0
Resultatgrad -15.1 -29.5 -36.7 -28.2
Rentedekningsgrad -28.4 -17.8 -64.7 -145.8 -415.0
Gjeldsgrad -1.4 -1.3 -1.4 -1.7 -1.9
Total kapitalrentabilitet -24.4 -35.7 -74.1 -77.0
Signatur
18.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.09.2020
PROKURA
JAHR VIUMDAL VIDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex