Stall Myrane AS
Juridisk navn:  Stall Myrane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90823700
Skibåsen 44 Skibåsen 44 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 988079820
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ryttergården as
Regnskapsfører: Henning Hansen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.84%
Resultat  
  
-501.72%
Egenkapital  
  
-16.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 244.000 1.422.000 656.000 740.000 788.000
Resultat: -2.094.000 -348.000 -939.000 -472.000 -540.000
Egenkapital: 8.062.000 9.695.000 9.627.000 -1.098.000 -728.000
Regnskap for  Stall Myrane AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 244.000 1.422.000 656.000 740.000 788.000
Driftskostnader -2.305.000 -1.579.000 -1.464.000 -1.214.000 -1.332.000
Driftsresultat -2.060.000 -156.000 -809.000 -476.000 -543.000
Finansinntekter 5.000 5.000 0 4.000 4.000
Finanskostnader -38.000 -196.000 -130.000 -1.000 0
Finans -33.000 -191.000 -130.000 3.000 4.000
Resultat før skatt -2.094.000 -348.000 -939.000 -472.000 -540.000
Skattekostnad 461.000 57.000 206.000 102.000 123.000
Årsresultat -1.633.000 -291.000 -733.000 -370.000 -417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.541.000 13.373.000 13.918.000 10.165.000 8.292.000
Sum omløpsmidler 160.000 639.000 671.000 118.000 1.728.000
Sum eiendeler 10.701.000 14.012.000 14.589.000 10.283.000 10.020.000
Sum opptjent egenkapital -3.041.000 -1.408.000 -1.476.000 -1.201.000 -831.000
Sum egenkapital 8.062.000 9.695.000 9.627.000 -1.098.000 -728.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.669.000 3.896.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.638.000 648.000 1.065.000 11.381.000 10.748.000
Sum gjeld og egenkapital 10.700.000 14.012.000 14.588.000 10.283.000 10.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.000 1.422.000 656.000 740.000 788.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 244.000 1.422.000 656.000 740.000 788.000
Varekostnad -132.000 -183.000 -126.000 -67.000 -155.000
Lønninger -50.000 -49.000 -44.000 -38.000 -81.000
Avskrivning -237.000 -671.000 -588.000 -74.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.886.000 -676.000 -706.000 -1.035.000 -1.023.000
Driftskostnader -2.305.000 -1.579.000 -1.464.000 -1.214.000 -1.332.000
Driftsresultat -2.060.000 -156.000 -809.000 -476.000 -543.000
Finansinntekter 5.000 5.000 0 4.000 4.000
Finanskostnader -38.000 -196.000 -130.000 -1.000 0
Finans -33.000 -191.000 -130.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 455.000 458.000 0 280.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.633.000 -291.000 -733.000 -370.000 -417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 854.000 394.000 444.000 383.000 281.000
Fast eiendom 8.548.000 8.479.000 8.516.000 8.545.000 6.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.138.000 4.500.000 4.958.000 1.237.000 1.311.000
Sum varige driftsmidler 9.687.000 12.979.000 13.474.000 9.782.000 8.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.541.000 13.373.000 13.918.000 10.165.000 8.292.000
Varebeholdning 20.000 20.000 20.000 23.000 23.000
Kundefordringer 19.000 0 0 22.000 495.000
Andre fordringer 108.000 22.000 38.000 73.000 800.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 5.000 10.000 1.000 27.000
Sum omløpsmidler 160.000 639.000 671.000 118.000 1.728.000
Sum eiendeler 10.701.000 14.012.000 14.589.000 10.283.000 10.020.000
Sum opptjent egenkapital -3.041.000 -1.408.000 -1.476.000 -1.201.000 -831.000
Sum egenkapital 8.062.000 9.695.000 9.627.000 -1.098.000 -728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.529.000 615.000 1.037.000 11.208.000 9.727.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.669.000 3.896.000 0 0
Leverandørgjeld 102.000 28.000 23.000 167.000 1.007.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 5.000 5.000 5.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.638.000 648.000 1.065.000 11.381.000 10.748.000
Sum gjeld og egenkapital 10.700.000 14.012.000 14.588.000 10.283.000 10.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.478.000 -9.000 -394.000 -11.263.000 -9.020.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1 0.6 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 1 0.6 0 0.2
Soliditet 75.3 69.2 6 -10.7 -7.3
Resultatgrad -844.3 -123.3 -64.3 -68.9
Rentedekningsgrad -54.2 -0.8 -6.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 -10.4 -14.8
Total kapitalrentabilitet -19.2 -1.1 -5.5 -4.6 -5.4
Signatur
27.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex