Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stamsøyfondet
Juridisk navn:  Stamsøyfondet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37151298
C/O Grunde Hannemyr Sørbøveien 252 C/O Grunde Hannemyr Sørbøveien 252 Fax: 37017515
4990 Søndeled 4990 Søndeled
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 987259914
Aksjekapital: 10.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-4.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -12.000 -3.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: 101.000 106.000 118.000 122.000 126.000
Regnskap for  Stamsøyfondet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -11.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -6.000 -11.000 -7.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 3.000 2.000 4.000
Resultat før skatt -6.000 -12.000 -3.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -12.000 -3.000 -4.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 101.000 106.000 118.000 122.000 127.000
Sum eiendeler 101.000 106.000 118.000 122.000 127.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 96.000 108.000 112.000 116.000
Sum egenkapital 101.000 106.000 118.000 122.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000 106.000 118.000 122.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -11.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -6.000 -11.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -6.000 -11.000 -7.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 3.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -12.000 -3.000 -4.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 106.000 116.000 120.000 127.000
Sum omløpsmidler 101.000 106.000 118.000 122.000 127.000
Sum eiendeler 101.000 106.000 118.000 122.000 127.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 96.000 108.000 112.000 116.000
Sum egenkapital 101.000 106.000 118.000 122.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000 106.000 118.000 122.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 106.000 118.000 122.000 126.000
Likviditetsgrad 1 127.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 127.1
Soliditet 1 1 1 100.0 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.9 -9.4 -3.4 -3.3 -3.1
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex