Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stamsund Fisk AS
Juridisk navn:  Stamsund Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76056770
J.M.Johansens Vei 19 J.M.Johansens Vei 11 Fax: 76056779
8340 Stamsund 8340 Stamsund
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 982564212
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/26/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.93%
Resultat  
  
-10.74%
Egenkapital  
  
-44.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.498.000 3.241.000 3.050.000 2.936.000 1.575.000
Resultat: 773.000 866.000 1.294.000 2.072.000 115.000
Egenkapital: 3.535.000 6.328.000 5.692.000 4.658.000 3.119.000
Regnskap for  Stamsund Fisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.498.000 3.241.000 3.050.000 2.936.000 1.575.000
Driftskostnader -1.743.000 -2.408.000 -1.798.000 -905.000 -1.444.000
Driftsresultat 755.000 833.000 1.253.000 2.031.000 132.000
Finansinntekter 21.000 36.000 47.000 63.000 29.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -6.000 -22.000 -45.000
Finans 18.000 34.000 41.000 41.000 -16.000
Resultat før skatt 773.000 866.000 1.294.000 2.072.000 115.000
Skattekostnad -218.000 -230.000 -260.000 -563.000 -30.000
Årsresultat 555.000 636.000 1.034.000 1.509.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.533.000 4.631.000 4.942.000 5.397.000 7.156.000
Sum omløpsmidler 2.988.000 3.049.000 1.811.000 2.465.000 1.173.000
Sum eiendeler 9.521.000 7.680.000 6.753.000 7.862.000 8.329.000
Sum opptjent egenkapital 1.799.000 4.592.000 3.956.000 2.922.000 2.499.000
Sum egenkapital 3.535.000 6.328.000 5.692.000 4.658.000 3.119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.110.000 2.623.000
Sum kortsiktig gjeld 5.987.000 1.352.000 1.061.000 2.094.000 2.587.000
Sum gjeld og egenkapital 9.522.000 7.680.000 6.753.000 7.862.000 8.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.000 242.000 486.000 111.000 32.000
Andre inntekter 2.339.000 2.999.000 2.564.000 2.825.000 1.543.000
Driftsinntekter 2.498.000 3.241.000 3.050.000 2.936.000 1.575.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -142.000 -300.000 -185.000 -220.000 -122.000
Avskrivning -598.000 -559.000 -428.000 -208.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.003.000 -1.549.000 -1.185.000 -477.000 -1.109.000
Driftskostnader -1.743.000 -2.408.000 -1.798.000 -905.000 -1.444.000
Driftsresultat 755.000 833.000 1.253.000 2.031.000 132.000
Finansinntekter 21.000 36.000 47.000 63.000 29.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -6.000 -22.000 -45.000
Finans 18.000 34.000 41.000 41.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.117.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 555.000 636.000 1.034.000 1.509.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.770.000 1.973.000 2.176.000 2.379.000 2.582.000
Maskiner anlegg 1.006.000 1.335.000 1.141.000 0 0
Driftsløsøre 190.000 256.000 322.000 28.000 33.000
Sum varige driftsmidler 2.966.000 3.564.000 3.640.000 2.407.000 2.615.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.566.000 1.066.000 1.303.000 2.990.000 4.541.000
Sum anleggsmidler 6.533.000 4.631.000 4.942.000 5.397.000 7.156.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 324.000 118.000 421.000 82.000 81.000
Andre fordringer 1.153.000 21.000 13.000 1.641.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.512.000 2.910.000 1.376.000 742.000 916.000
Sum omløpsmidler 2.988.000 3.049.000 1.811.000 2.465.000 1.173.000
Sum eiendeler 9.521.000 7.680.000 6.753.000 7.862.000 8.329.000
Sum opptjent egenkapital 1.799.000 4.592.000 3.956.000 2.922.000 2.499.000
Sum egenkapital 3.535.000 6.328.000 5.692.000 4.658.000 3.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 6.000 4.000 6.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.110.000 2.623.000
Leverandørgjeld 1.446.000 332.000 126.000 14.000 845.000
Betalbar skatt 0 230.000 260.000 563.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 17.000 16.000 79.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.531.000 767.000 655.000 1.431.000 1.699.000
Sum kortsiktig gjeld 5.987.000 1.352.000 1.061.000 2.094.000 2.587.000
Sum gjeld og egenkapital 9.522.000 7.680.000 6.753.000 7.862.000 8.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.999.000 1.697.000 750.000 371.000 -1.414.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.3 1.7 1.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 2.3 1.7 1.2 0.5
Soliditet 37.1 82.4 84.3 59.2 37.4
Resultatgrad 30.2 25.7 41.1 69.2 8.4
Rentedekningsgrad 251.7 416.5 208.8 95.2 3.6
Gjeldsgrad 1.7 0.2 0.2 0.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 8.1 11.3 19.3 26.6 1.9
Signatur
24.10.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex