Star Frisørsalong AS
Juridisk navn:  Star Frisørsalong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77064848
Storgata 3 Storgata 3 Fax:
9405 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms Harstad
Org.nr: 979731531
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/10/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.19%
Resultat  
  
-20.25%
Egenkapital  
  
21.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.383.000 1.414.000 1.503.000 1.558.000 1.622.000
Resultat: 126.000 158.000 26.000 59.000 118.000
Egenkapital: 532.000 438.000 312.000 292.000 277.000
Regnskap for  Star Frisørsalong AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.383.000 1.414.000 1.503.000 1.558.000 1.622.000
Driftskostnader -1.246.000 -1.281.000 -1.478.000 -1.506.000 -1.515.000
Driftsresultat 137.000 133.000 25.000 51.000 107.000
Finansinntekter -11.000 25.000 1.000 8.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -11.000 25.000 1.000 8.000 11.000
Resultat før skatt 126.000 158.000 26.000 59.000 118.000
Skattekostnad -31.000 -32.000 -6.000 -14.000 -27.000
Årsresultat 94.000 126.000 20.000 45.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 772.000 692.000 533.000 530.000 578.000
Sum eiendeler 772.000 692.000 539.000 542.000 578.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 338.000 212.000 192.000 177.000
Sum egenkapital 532.000 438.000 312.000 292.000 277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 255.000 225.000 251.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 693.000 538.000 543.000 579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.383.000 1.414.000 1.503.000 1.558.000 1.622.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.383.000 1.414.000 1.503.000 1.558.000 1.622.000
Varekostnad -172.000 -154.000 -168.000 -171.000 -156.000
Lønninger -757.000 -819.000 -991.000 -1.056.000 -1.032.000
Avskrivning 0 -6.000 -6.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -302.000 -313.000 -273.000 -319.000
Driftskostnader -1.246.000 -1.281.000 -1.478.000 -1.506.000 -1.515.000
Driftsresultat 137.000 133.000 25.000 51.000 107.000
Finansinntekter -11.000 25.000 1.000 8.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -11.000 25.000 1.000 8.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000 -50.000
Årsresultat 94.000 126.000 20.000 45.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 6.000 12.000 0
Varebeholdning 65.000 81.000 70.000 72.000 64.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 23.000 0 0 0
Sum investeringer 148.000 159.000 134.000 203.000 195.000
Kasse, bank 532.000 429.000 329.000 255.000 320.000
Sum omløpsmidler 772.000 692.000 533.000 530.000 578.000
Sum eiendeler 772.000 692.000 539.000 542.000 578.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 338.000 212.000 192.000 177.000
Sum egenkapital 532.000 438.000 312.000 292.000 277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 31.000 23.000 11.000 0 11.000
Betalbar skatt 31.000 33.000 4.000 14.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 95.000 98.000 99.000 109.000
Utbytte 0 0 0 -30.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 102.000 103.000 111.000 108.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 255.000 225.000 251.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 693.000 538.000 543.000 579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 531.000 437.000 308.000 279.000 276.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 2.4 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.9 2.4 2.1 1.9 1.8
Soliditet 68.8 63.2 5 53.8 47.8
Resultatgrad 9.9 9.4 1.7 3.3 6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.3 22.8 4.8 10.9 20.4
Signatur
17.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex