Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Star Midt-Norge AS
Juridisk navn:  Star Midt-Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61263402
Grimstadvegen 13 Grimstadvegen 13 Fax: 62410688
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 977564247
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Enge Botten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.51%
Resultat  
  
-483.33%
Egenkapital  
  
-7.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Resultat: -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Egenkapital: 399.000 433.000 440.000 513.000 387.000
Regnskap for  Star Midt-Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.559.000 -1.724.000 -1.500.000 -1.483.000
Driftsresultat -35.000 -7.000 -73.000 126.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 83.000 120.000 156.000 57.000
Sum omløpsmidler 290.000 539.000 389.000 448.000 543.000
Sum eiendeler 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 33.000 40.000 113.000 -13.000
Sum egenkapital 399.000 433.000 440.000 513.000 387.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 189.000 69.000 91.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.420.000 1.552.000 1.652.000 1.626.000 1.441.000
Varekostnad -45.000 -47.000 -51.000 -30.000 -16.000
Lønninger 0 0 0 0 -61.000
Avskrivning -18.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.392.000 -1.506.000 -1.667.000 -1.464.000 -1.401.000
Driftskostnader -1.455.000 -1.559.000 -1.724.000 -1.500.000 -1.483.000
Driftsresultat -35.000 -7.000 -73.000 126.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -6.000 -73.000 126.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 38.000 45.000 51.000 57.000
Sum varige driftsmidler 100.000 38.000 45.000 51.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 45.000 75.000 105.000 0
Sum anleggsmidler 115.000 83.000 120.000 156.000 57.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer -5.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Andre fordringer 6.000 19.000 6.000 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 509.000 372.000 437.000 382.000
Sum omløpsmidler 290.000 539.000 389.000 448.000 543.000
Sum eiendeler 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 33.000 40.000 113.000 -13.000
Sum egenkapital 399.000 433.000 440.000 513.000 387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 189.000 52.000 78.000 206.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 12.000 7.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 189.000 69.000 91.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 405.000 622.000 509.000 604.000 600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 350.000 320.000 357.000 330.000
Likviditetsgrad 1 48.3 2.9 5.6 4.9 2.5
Likviditetsgrad 2 46.7 2.8 5.5 4.9 2.6
Soliditet 98.5 69.6 86.4 84.9 64.5
Resultatgrad -2.5 -0.5 -4.4 7.7 -2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.6 -1.1 -14.3 20.9 -6.8
Signatur
01.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
EINAR ENGEN
PER INGE MARIDAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex