Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Starina AS
Juridisk navn:  Starina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69329400
Lerkeveien 2 Lerkeveien 2 Fax: 69326440
1624 Gressvik 1624 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 967292907
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/4/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.49%
Resultat  
  
-14.86%
Egenkapital  
  
9.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.597.000 7.712.000 7.388.000 7.217.000 7.498.000
Resultat: 212.000 249.000 149.000 79.000 152.000
Egenkapital: 1.775.000 1.614.000 1.422.000 1.377.000 1.316.000
Regnskap for  Starina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.597.000 7.712.000 7.388.000 7.217.000 7.498.000
Driftskostnader -7.390.000 -7.464.000 -7.243.000 -7.142.000 -7.356.000
Driftsresultat 207.000 247.000 145.000 75.000 142.000
Finansinntekter 5.000 3.000 4.000 4.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 3.000 3.000 4.000 10.000
Resultat før skatt 212.000 249.000 149.000 79.000 152.000
Skattekostnad -51.000 -58.000 -44.000 -18.000 -43.000
Årsresultat 161.000 192.000 105.000 61.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 619.000 787.000 385.000 505.000 431.000
Sum omløpsmidler 2.369.000 1.874.000 2.147.000 1.725.000 1.698.000
Sum eiendeler 2.988.000 2.661.000 2.532.000 2.230.000 2.129.000
Sum opptjent egenkapital 1.675.000 1.514.000 1.322.000 1.277.000 1.216.000
Sum egenkapital 1.775.000 1.614.000 1.422.000 1.377.000 1.316.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 23.000 0 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 1.024.000 1.110.000 844.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 2.988.000 2.661.000 2.532.000 2.230.000 2.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.597.000 7.586.000 7.388.000 7.179.000 7.498.000
Andre inntekter 0 126.000 0 38.000 0
Driftsinntekter 7.597.000 7.712.000 7.388.000 7.217.000 7.498.000
Varekostnad -3.097.000 -3.203.000 -3.111.000 -3.277.000 -3.420.000
Lønninger -2.934.000 -3.030.000 -2.933.000 -2.813.000 -2.908.000
Avskrivning -196.000 -175.000 -173.000 -142.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.163.000 -1.056.000 -1.026.000 -910.000 -877.000
Driftskostnader -7.390.000 -7.464.000 -7.243.000 -7.142.000 -7.356.000
Driftsresultat 207.000 247.000 145.000 75.000 142.000
Finansinntekter 5.000 3.000 4.000 4.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 3.000 3.000 4.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -60.000 0 0
Årsresultat 161.000 192.000 105.000 61.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 619.000 787.000 385.000 505.000 431.000
Sum varige driftsmidler 619.000 787.000 385.000 505.000 431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 619.000 787.000 385.000 505.000 431.000
Varebeholdning 35.000 29.000 29.000 43.000 57.000
Kundefordringer 481.000 638.000 514.000 519.000 499.000
Andre fordringer 77.000 103.000 87.000 92.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.777.000 1.105.000 1.517.000 1.071.000 1.125.000
Sum omløpsmidler 2.369.000 1.874.000 2.147.000 1.725.000 1.698.000
Sum eiendeler 2.988.000 2.661.000 2.532.000 2.230.000 2.129.000
Sum opptjent egenkapital 1.675.000 1.514.000 1.322.000 1.277.000 1.216.000
Sum egenkapital 1.775.000 1.614.000 1.422.000 1.377.000 1.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 23.000 0 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 23.000 0 9.000 0
Leverandørgjeld 296.000 239.000 314.000 220.000 132.000
Betalbar skatt 61.000 34.000 53.000 9.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 302.000 423.000 392.000 347.000 345.000
Utbytte 0 0 -60.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 541.000 328.000 292.000 269.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 1.024.000 1.110.000 844.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 2.988.000 2.661.000 2.532.000 2.230.000 2.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.169.000 850.000 1.037.000 881.000 885.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.9 2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 1.9 2 2.1
Soliditet 59.4 60.7 56.2 61.7 61.8
Resultatgrad 2.7 3.2 2 1 1.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 9.4 5.9 3.5 7.1
Signatur
15.11.2013
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex