Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Statsrådshagen Boligsameie
Juridisk navn:  Statsrådshagen Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Vekst Økonomi As Postboks 222 Statrådrådtunet 3-9 Fax:
2051 Jessheim 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 914217687
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/15/2014
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vekst Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.54%
Resultat  
  
1780%
Egenkapital  
  
65.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 657.000 589.000 616.000 392.000
Resultat: 84.000 -5.000 99.000 6.000
Egenkapital: 212.000 128.000 133.000 34.000
Regnskap for  Statsrådshagen Boligsameie
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 657.000 589.000 616.000 392.000
Driftskostnader -573.000 -591.000 -517.000 -386.000
Driftsresultat 84.000 -3.000 98.000 6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 -1.000
Finans 0 -3.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 84.000 -5.000 99.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 -5.000 99.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 243.000 152.000 201.000 94.000
Sum eiendeler 243.000 152.000 201.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 128.000 133.000 34.000
Sum egenkapital 212.000 128.000 133.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 24.000 68.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 152.000 201.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 657.000 589.000 616.000 392.000
Driftsinntekter 657.000 589.000 616.000 392.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -51.000 -34.000 -40.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -557.000 -477.000 -346.000
Driftskostnader -573.000 -591.000 -517.000 -386.000
Driftsresultat 84.000 -3.000 98.000 6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 -1.000
Finans 0 -3.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 -5.000 99.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0 0
Andre fordringer 66.000 74.000 71.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 175.000 78.000 130.000 14.000
Sum omløpsmidler 243.000 152.000 201.000 94.000
Sum eiendeler 243.000 152.000 201.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 128.000 133.000 34.000
Sum egenkapital 212.000 128.000 133.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 24.000 28.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 40.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 24.000 68.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 152.000 201.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 128.000 133.000 34.000
Likviditetsgrad 1 7.8 6.3 3 1.6
Likviditetsgrad 2 7.8 6.3 3 1.6
Soliditet 87.2 84.2 66.2 36.2
Resultatgrad 12.8 -0.5 15.9 1.5
Rentedekningsgrad 6.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 34.6 49.3 6.4
Signatur
12.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex