Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Øye Legesenter AS
Juridisk navn:  Stavanger Øye Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51581716
Postboks 183 Langgata 13 Fax: 51668803
4301 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989368974
Aksjekapital: 712.500 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.37%
Resultat  
  
383.33%
Egenkapital  
  
2.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000 1.792.000
Resultat: 17.000 -6.000 152.000 328.000 -9.000
Egenkapital: 680.000 663.000 669.000 518.000 190.000
Regnskap for  Stavanger Øye Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000 1.792.000
Driftskostnader -652.000 -538.000 -1.058.000 -1.503.000 -1.812.000
Driftsresultat 21.000 -2.000 156.000 332.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 15.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 11.000
Resultat før skatt 17.000 -6.000 152.000 328.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -6.000 152.000 328.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 279.000 351.000 480.000 332.000
Sum omløpsmidler 530.000 396.000 425.000 198.000 318.000
Sum eiendeler 685.000 675.000 776.000 678.000 650.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -49.000 -43.000 -195.000 -522.000
Sum egenkapital 680.000 663.000 669.000 518.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 12.000 106.000 160.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 676.000 776.000 678.000 651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000 1.792.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 672.000 536.000 1.212.000 1.835.000 1.792.000
Varekostnad -50.000 -26.000 -109.000 -207.000 -60.000
Lønninger 0 0 -8.000 0 0
Avskrivning -125.000 -128.000 -130.000 -200.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -477.000 -384.000 -811.000 -1.096.000 -1.606.000
Driftskostnader -652.000 -538.000 -1.058.000 -1.503.000 -1.812.000
Driftsresultat 21.000 -2.000 156.000 332.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 15.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -6.000 152.000 328.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 55.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 224.000 350.000 480.000 332.000
Sum varige driftsmidler 105.000 224.000 350.000 480.000 332.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 155.000 279.000 351.000 480.000 332.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 21.000 162.000 1.000
Andre fordringer 8.000 0 6.000 7.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 483.000 396.000 397.000 29.000 311.000
Sum omløpsmidler 530.000 396.000 425.000 198.000 318.000
Sum eiendeler 685.000 675.000 776.000 678.000 650.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -49.000 -43.000 -195.000 -522.000
Sum egenkapital 680.000 663.000 669.000 518.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 12.000 106.000 160.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 406.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 12.000 106.000 160.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 685.000 676.000 776.000 678.000 651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 525.000 384.000 319.000 38.000 -142.000
Likviditetsgrad 1 1 3 4 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1 3 4 1.2 0.7
Soliditet 99.3 98.2 86.3 76.4 29.2
Resultatgrad 3.1 -0.4 12.9 18.1 -1.1
Rentedekningsgrad 5.3 -0.5 3 66.4 -1.3
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 -0.3 20.1 4 -0.8
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex