Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavanger Varmesenter AS
Juridisk navn:  Stavanger Varmesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51906700
Postboks 3045 Hillevåg Hillevågsvei 74/76 Fax: 51906701
4095 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989386867
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/2/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Inforegn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.49%
Resultat  
  
-16.32%
Egenkapital  
  
28.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.710.000 44.932.000 36.305.000 34.877.000 36.945.000
Resultat: 4.989.000 5.962.000 1.563.000 3.414.000 5.644.000
Egenkapital: 4.008.000 3.120.000 1.533.000 5.345.000 4.987.000
Regnskap for  Stavanger Varmesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.710.000 44.932.000 36.305.000 34.877.000 36.945.000
Driftskostnader -39.696.000 -38.899.000 -34.642.000 -31.326.000 -31.315.000
Driftsresultat 5.013.000 6.032.000 1.663.000 3.551.000 5.630.000
Finansinntekter 61.000 26.000 30.000 31.000 53.000
Finanskostnader -85.000 -96.000 -130.000 -167.000 -38.000
Finans -24.000 -70.000 -100.000 -136.000 15.000
Resultat før skatt 4.989.000 5.962.000 1.563.000 3.414.000 5.644.000
Skattekostnad -1.101.000 -1.375.000 -375.000 -856.000 -1.534.000
Årsresultat 3.889.000 4.587.000 1.188.000 2.558.000 4.110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 743.000 952.000 1.258.000 764.000
Sum omløpsmidler 17.958.000 18.581.000 13.837.000 14.650.000 17.307.000
Sum eiendeler 18.544.000 19.324.000 14.789.000 15.908.000 18.071.000
Sum opptjent egenkapital 3.808.000 2.920.000 1.333.000 5.145.000 4.787.000
Sum egenkapital 4.008.000 3.120.000 1.533.000 5.345.000 4.987.000
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 6.000.000
Sum kortsiktig gjeld 13.336.000 13.805.000 9.656.000 5.763.000 7.084.000
Sum gjeld og egenkapital 18.544.000 19.325.000 14.789.000 15.908.000 18.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.710.000 44.932.000 36.124.000 34.870.000 36.945.000
Andre inntekter 0 0 180.000 7.000 0
Driftsinntekter 44.710.000 44.932.000 36.305.000 34.877.000 36.945.000
Varekostnad -21.673.000 -22.906.000 -19.812.000 -17.779.000 -18.597.000
Lønninger -11.684.000 -9.640.000 -8.762.000 -7.905.000 -7.523.000
Avskrivning -200.000 -255.000 -294.000 -269.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.139.000 -6.098.000 -5.774.000 -5.373.000 -4.938.000
Driftskostnader -39.696.000 -38.899.000 -34.642.000 -31.326.000 -31.315.000
Driftsresultat 5.013.000 6.032.000 1.663.000 3.551.000 5.630.000
Finansinntekter 61.000 26.000 30.000 31.000 53.000
Finanskostnader -85.000 -96.000 -130.000 -167.000 -38.000
Finans -24.000 -70.000 -100.000 -136.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -2.200.000 -3.000.000
Årsresultat 3.889.000 4.587.000 1.188.000 2.558.000 4.110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 17.000 9.000 47.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 563.000 726.000 943.000 1.210.000 698.000
Sum varige driftsmidler 563.000 726.000 943.000 1.210.000 698.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 586.000 743.000 952.000 1.258.000 764.000
Varebeholdning 8.227.000 7.514.000 7.323.000 7.775.000 6.858.000
Kundefordringer 3.049.000 3.009.000 2.634.000 2.117.000 3.069.000
Andre fordringer 587.000 1.396.000 136.000 244.000 249.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.096.000 6.663.000 3.744.000 4.514.000 7.131.000
Sum omløpsmidler 17.958.000 18.581.000 13.837.000 14.650.000 17.307.000
Sum eiendeler 18.544.000 19.324.000 14.789.000 15.908.000 18.071.000
Sum opptjent egenkapital 3.808.000 2.920.000 1.333.000 5.145.000 4.787.000
Sum egenkapital 4.008.000 3.120.000 1.533.000 5.345.000 4.987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 2.400.000 3.600.000 4.800.000 6.000.000
Leverandørgjeld 428.000 624.000 410.000 635.000 415.000
Betalbar skatt 1.106.000 1.383.000 337.000 837.000 1.536.000
Skyldig offentlige avgifter 2.455.000 2.623.000 1.525.000 1.413.000 1.340.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -2.200.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.346.000 9.175.000 2.384.000 2.877.000 3.794.000
Sum kortsiktig gjeld 13.336.000 13.805.000 9.656.000 5.763.000 7.084.000
Sum gjeld og egenkapital 18.544.000 19.325.000 14.789.000 15.908.000 18.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.622.000 4.776.000 4.181.000 8.887.000 10.223.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 1.2 1.5
Soliditet 21.6 16.1 10.4 33.6 27.6
Resultatgrad 11.2 13.4 4.6 10.2 15.2
Rentedekningsgrad 5 62.8 12.8 21.3 149.6
Gjeldsgrad 3.6 5.2 8.6 2 2.6
Total kapitalrentabilitet 27.4 31.3 11.4 22.5 31.4
Signatur
10.02.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex