Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavern Folkehøyskole
Juridisk navn:  Stavern Folkehøyskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33156800
Helgeroveien 102 Helgeroveien 102 Fax: 33197515
3294 Stavern 3294 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 964859787
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/9/1921 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 23.295.000
Resultat: 958.000
Egenkapital: 4.765.000
Regnskap for  Stavern Folkehøyskole
Resultat 2012
Driftsinntekter 23.295.000
Driftskostnader -21.633.000
Driftsresultat 1.662.000
Finansinntekter 45.000
Finanskostnader -748.000
Finans -703.000
Resultat før skatt 958.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 958.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.569.000
Sum omløpsmidler 1.282.000
Sum eiendeler 28.851.000
Sum opptjent egenkapital 4.765.000
Sum egenkapital 4.765.000
Sum langsiktig gjeld 20.447.000
Sum kortsiktig gjeld 3.639.000
Sum gjeld og egenkapital 28.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.669.000
Andre inntekter 21.626.000
Driftsinntekter 23.295.000
Varekostnad -1.951.000
Lønninger -12.420.000
Avskrivning -1.513.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.749.000
Driftskostnader -21.633.000
Driftsresultat 1.662.000
Finansinntekter 45.000
Finanskostnader -748.000
Finans -703.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 958.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 23.369.000
Maskiner anlegg 141.000
Driftsløsøre 4.059.000
Sum varige driftsmidler 27.569.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 27.569.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 528.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 754.000
Sum omløpsmidler 1.282.000
Sum eiendeler 28.851.000
Sum opptjent egenkapital 4.765.000
Sum egenkapital 4.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 20.447.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 866.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.772.000
Sum kortsiktig gjeld 3.639.000
Sum gjeld og egenkapital 28.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.357.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 16.5
Resultatgrad 7.1
Rentedekningsgrad 2.3
Gjeldsgrad 5.1
Total kapitalrentabilitet 5.9
Signatur
09.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex