Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavsjø Eiendom AS
Juridisk navn:  Stavsjø Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352212
Kisevegen 71 Kisevegen 71 Fax: 62352938
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 990175144
Aksjekapital: 290.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Morten Kongsrud
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.26%
Resultat  
  
56.91%
Egenkapital  
  
10.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 753.000 1.611.000 780.000 774.000 774.000
Resultat: 284.000 181.000 -227.000 181.000 113.000
Egenkapital: 1.168.000 1.056.000 874.000 1.148.000 1.016.000
Regnskap for  Stavsjø Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 753.000 1.611.000 780.000 774.000 774.000
Driftskostnader -441.000 -1.396.000 -543.000 -549.000 -605.000
Driftsresultat 312.000 215.000 237.000 225.000 169.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -32.000 -35.000 -464.000 -44.000 -58.000
Finans -28.000 -34.000 -464.000 -44.000 -56.000
Resultat før skatt 284.000 181.000 -227.000 181.000 113.000
Skattekostnad -48.000 0 -47.000 -49.000 -33.000
Årsresultat 236.000 181.000 -274.000 132.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.157.000 1.362.000 1.355.000 1.593.000 1.495.000
Sum omløpsmidler 1.068.000 812.000 866.000 848.000 875.000
Sum eiendeler 2.225.000 2.174.000 2.221.000 2.441.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 766.000 584.000 858.000 726.000
Sum egenkapital 1.168.000 1.056.000 874.000 1.148.000 1.016.000
Sum langsiktig gjeld 589.000 722.000 856.000 989.000 1.122.000
Sum kortsiktig gjeld 468.000 395.000 491.000 304.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 2.225.000 2.173.000 2.221.000 2.441.000 2.370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.000 976.000 120.000 120.000 120.000
Andre inntekter 621.000 635.000 660.000 654.000 654.000
Driftsinntekter 753.000 1.611.000 780.000 774.000 774.000
Varekostnad -16.000 -741.000 0 0 0
Lønninger 0 11.000 0 0 0
Avskrivning -205.000 -206.000 -49.000 -48.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -460.000 -494.000 -501.000 -557.000
Driftskostnader -441.000 -1.396.000 -543.000 -549.000 -605.000
Driftsresultat 312.000 215.000 237.000 225.000 169.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -32.000 -35.000 -464.000 -44.000 -58.000
Finans -28.000 -34.000 -464.000 -44.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 236.000 181.000 -274.000 132.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.015.000 1.072.000 1.128.000 1.093.000 1.141.000
Maskiner anlegg 68.000 91.000 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 199.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.157.000 1.362.000 1.128.000 1.093.000 1.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 227.000 501.000 354.000
Sum anleggsmidler 1.157.000 1.362.000 1.355.000 1.593.000 1.495.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 51.000 201.000 150.000 0
Andre fordringer 41.000 13.000 525.000 598.000 718.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.027.000 749.000 140.000 100.000 157.000
Sum omløpsmidler 1.068.000 812.000 866.000 848.000 875.000
Sum eiendeler 2.225.000 2.174.000 2.221.000 2.441.000 2.370.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 766.000 584.000 858.000 726.000
Sum egenkapital 1.168.000 1.056.000 874.000 1.148.000 1.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 589.000 722.000 856.000 989.000 1.122.000
Leverandørgjeld 0 0 127.000 36.000 30.000
Betalbar skatt 48.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 143.000 58.000 70.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 253.000 307.000 198.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 468.000 395.000 491.000 304.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 2.225.000 2.173.000 2.221.000 2.441.000 2.370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 600.000 417.000 375.000 544.000 643.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 1.8 2.8 3.8
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 1.8 2.8 3.8
Soliditet 52.5 48.6 39.4 4 42.9
Resultatgrad 41.4 13.3 30.4 29.1 21.8
Rentedekningsgrad 9.8 6.1 0.5 5.1 2.9
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.5 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 14.2 9.9 10.7 9.2 7.2
Signatur
20.09.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex