Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stegen Støyp As
Juridisk navn:  Stegen Støyp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95889044
Stegen 30 Stegen 30 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 916045883
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hydra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.18%
Resultat  
  
-25.57%
Egenkapital  
  
61.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.670.000 2.380.000 1.547.000 338.000
Resultat: 195.000 262.000 5.000 22.000
Egenkapital: 393.000 243.000 44.000 40.000
Regnskap for  Stegen Støyp As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.670.000 2.380.000 1.547.000 338.000
Driftskostnader -2.476.000 -2.119.000 -1.540.000 -316.000
Driftsresultat 194.000 261.000 7.000 22.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 2.000 1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 195.000 262.000 5.000 22.000
Skattekostnad -45.000 -63.000 -2.000 -6.000
Årsresultat 150.000 199.000 4.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.000 67.000 90.000 0
Sum omløpsmidler 585.000 407.000 396.000 292.000
Sum eiendeler 767.000 474.000 486.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 213.000 14.000 10.000
Sum egenkapital 393.000 243.000 44.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 371.000 229.000 442.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 767.000 473.000 486.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.670.000 2.380.000 1.547.000 338.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.670.000 2.380.000 1.547.000 338.000
Varekostnad -1.363.000 -1.388.000 -1.076.000 -158.000
Lønninger -810.000 -519.000 -313.000 -119.000
Avskrivning -44.000 -17.000 -17.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -195.000 -134.000 -39.000
Driftskostnader -2.476.000 -2.119.000 -1.540.000 -316.000
Driftsresultat 194.000 261.000 7.000 22.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 2.000 1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 199.000 4.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 160.000 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 67.000 83.000 0
Sum varige driftsmidler 182.000 67.000 83.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 182.000 67.000 90.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 41.000 159.000 143.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 515.000 366.000 237.000 150.000
Sum omløpsmidler 585.000 407.000 396.000 292.000
Sum eiendeler 767.000 474.000 486.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 213.000 14.000 10.000
Sum egenkapital 393.000 243.000 44.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000 296.000 104.000
Betalbar skatt 43.000 55.000 8.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 207.000 69.000 50.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 96.000 88.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 371.000 229.000 442.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 767.000 473.000 486.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 178.000 -46.000 40.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 0.9 1.2
Soliditet 51.2 51.4 9.1 13.7
Resultatgrad 7.3 1 0.5 6.5
Rentedekningsgrad 3.5
Gjeldsgrad 1 0.9 1 6.3
Total kapitalrentabilitet 25.6 55.4 1.4 7.5
Signatur
12.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG, DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Prokurister
12.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE, ELLER STYRETS
MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex