Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steien Hotel As
Juridisk navn:  Steien Hotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 36 Øverli Fax:
2561 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Alvdal
Org.nr: 913594126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-15.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Egenkapital: 53.000 63.000 67.000 71.000 76.000
Regnskap for  Steien Hotel As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Driftsresultat -10.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 61.000 65.000 69.000 73.000 79.000
Sum eiendeler 61.000 65.000 69.000 73.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -37.000 -33.000 -29.000 -24.000
Sum egenkapital 53.000 63.000 67.000 71.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 65.000 69.000 73.000 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Driftskostnader -10.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Driftsresultat -10.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -4.000 -4.000 -5.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 61.000 69.000 73.000 79.000
Sum omløpsmidler 61.000 65.000 69.000 73.000 79.000
Sum eiendeler 61.000 65.000 69.000 73.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -37.000 -33.000 -29.000 -24.000
Sum egenkapital 53.000 63.000 67.000 71.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 60.000 65.000 69.000 73.000 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 63.000 67.000 71.000 76.000
Likviditetsgrad 1 8.7 32.5 34.5 36.5 26.3
Likviditetsgrad 2 8.7 32.5 34.5 36.5 26.4
Soliditet 88.3 96.9 97.1 97.3 96.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -16.7 -6.2 -5.8 -6.8 -16.5
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex