Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stein Bye Regnskap AS
Juridisk navn:  Stein Bye Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22741580
Postboks 8 Bekkelagshøgda Kongsveien 91 Fax: 22782829
1109 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959280215
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/7/1990
Foretakstype: AS
Revisor: K. Bugge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25%
Resultat  
  
-55.86%
Egenkapital  
  
-51.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 753.000 1.004.000 1.308.000 1.150.000 1.329.000
Resultat: 49.000 111.000 290.000 32.000 7.000
Egenkapital: 84.000 172.000 264.000 223.000 301.000
Regnskap for  Stein Bye Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 753.000 1.004.000 1.308.000 1.150.000 1.329.000
Driftskostnader -705.000 -893.000 -1.019.000 -1.120.000 -1.324.000
Driftsresultat 49.000 110.000 289.000 30.000 6.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 49.000 111.000 290.000 32.000 7.000
Skattekostnad -13.000 -28.000 -74.000 -9.000 -3.000
Årsresultat 36.000 83.000 216.000 22.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 241.000 359.000 572.000 466.000 536.000
Sum eiendeler 241.000 359.000 572.000 466.000 536.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 142.000 234.000 193.000 271.000
Sum egenkapital 84.000 172.000 264.000 223.000 301.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 6.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 183.000 301.000 235.000 228.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 359.000 571.000 465.000 536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 753.000 1.004.000 1.308.000 1.150.000 1.287.000
Andre inntekter 0 0 0 0 43.000
Driftsinntekter 753.000 1.004.000 1.308.000 1.150.000 1.329.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -6.000 -6.000
Lønninger -471.000 -626.000 -758.000 -852.000 -983.000
Avskrivning 0 0 0 0 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -267.000 -255.000 -262.000 -307.000
Driftskostnader -705.000 -893.000 -1.019.000 -1.120.000 -1.324.000
Driftsresultat 49.000 110.000 289.000 30.000 6.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -125.000 -175.000 -175.000 -100.000 0
Årsresultat 36.000 83.000 216.000 22.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 79.000 197.000 183.000 209.000
Andre fordringer 32.000 47.000 47.000 61.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 166.000 233.000 328.000 222.000 197.000
Sum omløpsmidler 241.000 359.000 572.000 466.000 536.000
Sum eiendeler 241.000 359.000 572.000 466.000 536.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 142.000 234.000 193.000 271.000
Sum egenkapital 84.000 172.000 264.000 223.000 301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 6.000 7.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 6.000 7.000 7.000
Leverandørgjeld 5.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Betalbar skatt 16.000 30.000 74.000 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 68.000 133.000 99.000 122.000
Utbytte -125.000 -175.000 -175.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 83.000 92.000 127.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 183.000 301.000 235.000 228.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 359.000 571.000 465.000 536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 176.000 271.000 231.000 308.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 1.9 2.0 2.4
Likviditetsgrad 2 1.5 2 1.9 2.0 2.4
Soliditet 34.9 47.9 46.2 48.0 56.2
Resultatgrad 6.5 1 22.1 2.6 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 1.1 1.2 1.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 20.3 30.9 50.8 6.9 1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex