Steinbruddet As
Juridisk navn:  Steinbruddet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35504500
C/O Halvor Sønstebø Schwachs Gate 10 C/O Halvor Sønstebø Schwachs Gate 10 Fax: 35504545
3724 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 991502890
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: R8 Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1225%
Egenkapital  
  
-25.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -106.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Egenkapital: 302.000 408.000 408.000 379.000 246.000
Regnskap for  Steinbruddet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -101.000 0 0 0 0
Finans -101.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -106.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.408.000 3.810.000 408.000 379.000 246.000
Sum eiendeler 3.408.000 3.810.000 408.000 379.000 246.000
Sum opptjent egenkapital -1.471.000 -1.365.000 -1.356.000 -1.349.000 -1.343.000
Sum egenkapital 302.000 408.000 408.000 379.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 3.106.000 3.333.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 70.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.408.000 3.811.000 408.000 379.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -101.000 0 0 0 0
Finans -101.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -8.000 -8.000 -5.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 3.402.000 3.402.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 408.000 408.000 379.000 246.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.408.000 3.810.000 408.000 379.000 246.000
Sum eiendeler 3.408.000 3.810.000 408.000 379.000 246.000
Sum opptjent egenkapital -1.471.000 -1.365.000 -1.356.000 -1.349.000 -1.343.000
Sum egenkapital 302.000 408.000 408.000 379.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.106.000 3.333.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 70.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 70.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.408.000 3.811.000 408.000 379.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.408.000 3.740.000 408.000 379.000 246.000
Likviditetsgrad 1 54.
Likviditetsgrad 2 0 5.8 0 0 0.0
Soliditet 8.9 10.7 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 10.3 8.3 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -1.3 -2.0
Signatur
19.02.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.02.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex