Steinbruddet Eiendom AS
Juridisk navn:  Steinbruddet Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76110000
Strandgata 13A Strandgata 13A Fax:
8400 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 995276747
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-70.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 774.000 10.000 0
Resultat: -224.000 -224.000 587.000 -212.000 -421.000
Egenkapital: 73.000 248.000 424.000 -21.000 145.000
Regnskap for  Steinbruddet Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 774.000 10.000 0
Driftskostnader -12.000 -12.000 -35.000 -9.000 -21.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 739.000 1.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 63.000 0 0
Finanskostnader -213.000 -213.000 -215.000 -212.000 -399.000
Finans -213.000 -213.000 -152.000 -212.000 -399.000
Resultat før skatt -224.000 -224.000 587.000 -212.000 -421.000
Skattekostnad 49.000 48.000 -142.000 46.000 104.000
Årsresultat -175.000 -176.000 445.000 -166.000 -317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.155.000 5.075.000 5.027.000 5.172.000 5.128.000
Sum omløpsmidler 161.000 173.000 503.000 30.000 29.000
Sum eiendeler 5.316.000 5.248.000 5.530.000 5.202.000 5.157.000
Sum opptjent egenkapital -427.000 -252.000 -76.000 -521.000 -355.000
Sum egenkapital 73.000 248.000 424.000 -21.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 5.213.000 5.000.000 5.106.000 5.212.000 4.999.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 0 0 11.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 5.316.000 5.248.000 5.530.000 5.202.000 5.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 774.000 10.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 774.000 10.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -35.000 -9.000 -21.000
Driftskostnader -12.000 -12.000 -35.000 -9.000 -21.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 739.000 1.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 63.000 0 0
Finanskostnader -213.000 -213.000 -215.000 -212.000 -399.000
Finans -213.000 -213.000 -152.000 -212.000 -399.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -175.000 -176.000 445.000 -166.000 -317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 123.000 74.000 26.000 168.000 122.000
Fast eiendom 5.029.000 4.999.000 4.999.000 4.999.000 5.001.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.029.000 4.999.000 4.999.000 4.999.000 5.001.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.155.000 5.075.000 5.027.000 5.172.000 5.128.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 173.000 503.000 30.000 29.000
Sum omløpsmidler 161.000 173.000 503.000 30.000 29.000
Sum eiendeler 5.316.000 5.248.000 5.530.000 5.202.000 5.157.000
Sum opptjent egenkapital -427.000 -252.000 -76.000 -521.000 -355.000
Sum egenkapital 73.000 248.000 424.000 -21.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.213.000 5.000.000 5.106.000 5.212.000 4.999.000
Leverandørgjeld 30.000 0 0 1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 0 0 11.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 5.316.000 5.248.000 5.530.000 5.202.000 5.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 173.000 503.000 19.000 16.000
Likviditetsgrad 1 5.4 2.7 2.2
Likviditetsgrad 2 5.4 0 0 2.7 2.3
Soliditet 1.4 4.7 7.7 -0.4 2.8
Resultatgrad 95.5 1
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 3.4 0 -0.1
Gjeldsgrad 71.8 20.2 1 -248.7 34.6
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 14.5 0 -0.4
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex