Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinbruddet Invest As
Juridisk navn:  Steinbruddet Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandgata 13A Strandgata 13A Fax:
8400 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 920516106
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
1.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 30.000 0
Resultat: 9.000 -6.000
Egenkapital: 503.000 496.000
Regnskap for  Steinbruddet Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 30.000 0
Driftskostnader -13.000 -6.000
Driftsresultat 17.000 -6.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -9.000 0
Finans -9.000 1.000
Resultat før skatt 9.000 -6.000
Skattekostnad -2.000 1.000
Årsresultat 7.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000
Sum omløpsmidler 1.718.000 494.000
Sum eiendeler 1.718.000 495.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -4.000
Sum egenkapital 503.000 496.000
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.719.000 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 30.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -6.000
Driftskostnader -13.000 -6.000
Driftsresultat 17.000 -6.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -9.000 0
Finans -9.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 7.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000
Varebeholdning 1.479.000 178.000
Kundefordringer 30.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 209.000 316.000
Sum omløpsmidler 1.718.000 494.000
Sum eiendeler 1.718.000 495.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -4.000
Sum egenkapital 503.000 496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 0
Leverandørgjeld 206.000 0
Betalbar skatt 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.719.000 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.511.000 494.000
Likviditetsgrad 1 8.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0
Soliditet 29.3 1
Resultatgrad 56.7
Rentedekningsgrad 1.9
Gjeldsgrad 2.4 0
Total kapitalrentabilitet 1 -
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex