Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steindøla Kraft AS
Juridisk navn:  Steindøla Kraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57875661
C/O Bent Sollid Dokset Teigen Fax: 57873601
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 992310146
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.77%
Resultat  
  
-32.28%
Egenkapital  
  
16.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.227.000 2.441.000 1.097.000 1.158.000 1.607.000
Resultat: 577.000 852.000 -275.000 -403.000 20.000
Egenkapital: 3.073.000 2.628.000 1.982.000 2.183.000 2.483.000
Regnskap for  Steindøla Kraft AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.227.000 2.441.000 1.097.000 1.158.000 1.607.000
Driftskostnader -1.273.000 -1.156.000 -927.000 -1.074.000 -1.095.000
Driftsresultat 953.000 1.285.000 170.000 84.000 512.000
Finansinntekter 19.000 14.000 14.000 15.000 11.000
Finanskostnader -395.000 -447.000 -459.000 -502.000 -504.000
Finans -376.000 -433.000 -445.000 -487.000 -493.000
Resultat før skatt 577.000 852.000 -275.000 -403.000 20.000
Skattekostnad -132.000 -206.000 75.000 103.000 1.000
Årsresultat 446.000 646.000 -201.000 -300.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.865.000 13.307.000 13.748.000 14.189.000 14.630.000
Sum omløpsmidler 874.000 773.000 532.000 215.000 577.000
Sum eiendeler 13.739.000 14.080.000 14.280.000 14.404.000 15.207.000
Sum opptjent egenkapital 1.573.000 1.128.000 482.000 683.000 983.000
Sum egenkapital 3.073.000 2.628.000 1.982.000 2.183.000 2.483.000
Sum langsiktig gjeld 9.923.000 10.512.000 10.926.000 11.580.000 12.263.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 940.000 1.372.000 641.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 13.739.000 14.080.000 14.280.000 14.404.000 15.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.227.000 2.441.000 1.097.000 1.158.000 1.607.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.227.000 2.441.000 1.097.000 1.158.000 1.607.000
Varekostnad -268.000 -189.000 -188.000 -229.000 -184.000
Lønninger -36.000 -32.000 -27.000 -41.000 -65.000
Avskrivning -441.000 -441.000 -441.000 -441.000 -441.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -528.000 -494.000 -271.000 -363.000 -405.000
Driftskostnader -1.273.000 -1.156.000 -927.000 -1.074.000 -1.095.000
Driftsresultat 953.000 1.285.000 170.000 84.000 512.000
Finansinntekter 19.000 14.000 14.000 15.000 11.000
Finanskostnader -395.000 -447.000 -459.000 -502.000 -504.000
Finans -376.000 -433.000 -445.000 -487.000 -493.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 446.000 646.000 -201.000 -300.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.865.000 13.307.000 13.748.000 14.189.000 14.630.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.865.000 13.307.000 13.748.000 14.189.000 14.630.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.865.000 13.307.000 13.748.000 14.189.000 14.630.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 571.000 692.000 188.000 109.000 186.000
Andre fordringer 109.000 81.000 344.000 107.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 0 0 0 344.000
Sum omløpsmidler 874.000 773.000 532.000 215.000 577.000
Sum eiendeler 13.739.000 14.080.000 14.280.000 14.404.000 15.207.000
Sum opptjent egenkapital 1.573.000 1.128.000 482.000 683.000 983.000
Sum egenkapital 3.073.000 2.628.000 1.982.000 2.183.000 2.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 160.000 169.000 3.000 77.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 414.000 299.000 104.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.923.000 10.512.000 10.926.000 11.580.000 12.263.000
Leverandørgjeld 136.000 65.000 642.000 263.000 167.000
Betalbar skatt 140.000 40.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 16.000 5.000 5.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 405.000 426.000 268.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 940.000 1.372.000 641.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 13.739.000 14.080.000 14.280.000 14.404.000 15.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 -167.000 -840.000 -426.000 116.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.4 0.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.4 0.4 1.3
Soliditet 22.4 18.7 13.9 15.2 16.3
Resultatgrad 42.8 52.6 15.5 7.3 31.9
Rentedekningsgrad 2.4 2.9 0.4 0.2 1.0
Gjeldsgrad 3.5 4.4 6.2 5.6 5.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 9.2 1.3 0.7 3.4
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex