Steinerskolen I Ålesund
Juridisk navn:  Steinerskolen I Ålesund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90185101
Hatlaskaret 9 Hatlaskaret 9 Fax: 70101721
6016 Ålesund 6016 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 971520787
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.88%
Resultat  
  
-53.86%
Egenkapital  
  
14.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.821.000 13.339.000 10.342.000 8.326.000 8.253.000
Resultat: 670.000 1.452.000 5.000 4.000 3.000
Egenkapital: 5.161.000 4.491.000 3.039.000 2.355.000 1.351.000
Regnskap for  Steinerskolen I Ålesund
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.821.000 13.339.000 10.342.000 8.326.000 8.253.000
Driftskostnader -12.170.000 -11.896.000 -10.347.000 -8.329.000 -8.281.000
Driftsresultat 652.000 1.442.000 -5.000 -3.000 -27.000
Finansinntekter 21.000 13.000 13.000 14.000 39.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -6.000 -8.000
Finans 19.000 10.000 10.000 8.000 31.000
Resultat før skatt 670.000 1.452.000 5.000 4.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 670.000 1.452.000 5.000 4.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000 326.000 71.000 0 0
Sum omløpsmidler 6.591.000 5.679.000 4.238.000 3.809.000 3.914.000
Sum eiendeler 6.911.000 6.005.000 4.309.000 3.809.000 3.914.000
Sum opptjent egenkapital 5.161.000 4.491.000 3.039.000 2.355.000 1.351.000
Sum egenkapital 5.161.000 4.491.000 3.039.000 2.355.000 1.351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.750.000 1.514.000 1.269.000 1.454.000 2.563.000
Sum gjeld og egenkapital 6.911.000 6.005.000 4.308.000 3.809.000 3.914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 12.821.000 13.339.000 10.342.000 8.326.000 8.253.000
Driftsinntekter 12.821.000 13.339.000 10.342.000 8.326.000 8.253.000
Varekostnad -1.066.000 -1.090.000 -991.000 -673.000 -617.000
Lønninger -8.540.000 -8.421.000 -6.829.000 -5.464.000 -5.059.000
Avskrivning -97.000 -56.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.467.000 -2.329.000 -2.526.000 -2.192.000 -2.605.000
Driftskostnader -12.170.000 -11.896.000 -10.347.000 -8.329.000 -8.281.000
Driftsresultat 652.000 1.442.000 -5.000 -3.000 -27.000
Finansinntekter 21.000 13.000 13.000 14.000 39.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -6.000 -8.000
Finans 19.000 10.000 10.000 8.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 670.000 1.452.000 5.000 4.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 320.000 326.000 71.000 0 0
Sum varige driftsmidler 320.000 326.000 71.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 320.000 326.000 71.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 25.000 31.000 4.000 6.000
Andre fordringer 1.269.000 711.000 351.000 829.000 733.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.315.000 4.943.000 3.856.000 2.976.000 3.175.000
Sum omløpsmidler 6.591.000 5.679.000 4.238.000 3.809.000 3.914.000
Sum eiendeler 6.911.000 6.005.000 4.309.000 3.809.000 3.914.000
Sum opptjent egenkapital 5.161.000 4.491.000 3.039.000 2.355.000 1.351.000
Sum egenkapital 5.161.000 4.491.000 3.039.000 2.355.000 1.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 363.000 273.000 79.000 237.000 1.031.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 512.000 518.000 639.000 480.000 550.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 874.000 723.000 551.000 737.000 981.000
Sum kortsiktig gjeld 1.750.000 1.514.000 1.269.000 1.454.000 2.563.000
Sum gjeld og egenkapital 6.911.000 6.005.000 4.308.000 3.809.000 3.914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.841.000 4.165.000 2.969.000 2.355.000 1.351.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.8 3.3 2.6 1.5
Likviditetsgrad 2 3.8 3.8 3.3 2.6 1.6
Soliditet 74.7 74.8 70.5 61.8 34.5
Resultatgrad 5.1 10.8 -0.3
Rentedekningsgrad 3 480.7 -1.7 -0.5 1.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 9.7 24.2 0.2 0.3 0.3
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex