Steinerskolen I Kristiansand
Juridisk navn:  Steinerskolen I Kristiansand
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38079730
Tryms Vei 13 Tryms Vei 13 Fax: 38079331
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 971539615
Aksjekapital: 4.731.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 8/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.55%
Resultat  
  
-467.46%
Egenkapital  
  
-14.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.220.000 27.077.000 25.445.000 22.376.000 21.474.000
Resultat: -1.674.000 -295.000 868.000 285.000 1.685.000
Egenkapital: 9.745.000 11.419.000 11.714.000 10.847.000 10.562.000
Regnskap for  Steinerskolen I Kristiansand
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.220.000 27.077.000 25.445.000 22.376.000 21.474.000
Driftskostnader -25.488.000 -26.992.000 -24.302.000 -21.904.000 -19.844.000
Driftsresultat -1.268.000 86.000 1.145.000 472.000 1.631.000
Finansinntekter 33.000 42.000 66.000 105.000 148.000
Finanskostnader -439.000 -423.000 -343.000 -292.000 -93.000
Finans -406.000 -381.000 -277.000 -187.000 55.000
Resultat før skatt -1.674.000 -295.000 868.000 285.000 1.685.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.674.000 -295.000 868.000 285.000 1.685.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.313.000 21.474.000 20.607.000 13.184.000 11.066.000
Sum omløpsmidler 3.747.000 5.289.000 7.673.000 9.740.000 11.114.000
Sum eiendeler 24.060.000 26.763.000 28.280.000 22.924.000 22.180.000
Sum opptjent egenkapital 9.746.000 11.420.000 11.715.000 10.847.000 5.831.000
Sum egenkapital 9.745.000 11.419.000 11.714.000 10.847.000 10.562.000
Sum langsiktig gjeld 11.085.000 11.510.000 11.931.000 8.230.000 8.583.000
Sum kortsiktig gjeld 3.229.000 3.834.000 4.634.000 3.848.000 3.035.000
Sum gjeld og egenkapital 24.060.000 26.764.000 28.280.000 22.925.000 22.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.280.000 24.729.000 23.400.000 20.630.000 19.742.000
Andre inntekter 1.940.000 2.348.000 2.046.000 1.746.000 1.732.000
Driftsinntekter 24.220.000 27.077.000 25.445.000 22.376.000 21.474.000
Varekostnad -392.000 -638.000 -587.000 -521.000 -670.000
Lønninger -19.576.000 -20.715.000 -18.481.000 -18.101.000 -16.203.000
Avskrivning -1.304.000 -1.669.000 -1.298.000 -1.488.000 -458.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.216.000 -3.970.000 -3.936.000 -1.794.000 -2.513.000
Driftskostnader -25.488.000 -26.992.000 -24.302.000 -21.904.000 -19.844.000
Driftsresultat -1.268.000 86.000 1.145.000 472.000 1.631.000
Finansinntekter 33.000 42.000 66.000 105.000 148.000
Finanskostnader -439.000 -423.000 -343.000 -292.000 -93.000
Finans -406.000 -381.000 -277.000 -187.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.674.000 -295.000 868.000 285.000 1.685.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.246.000 20.090.000 19.775.000 12.845.000 10.993.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.017.000 1.334.000 782.000 289.000 22.000
Sum varige driftsmidler 20.263.000 21.424.000 20.557.000 13.134.000 11.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 20.313.000 21.474.000 20.607.000 13.184.000 11.066.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 676.000 417.000 412.000 166.000 564.000
Andre fordringer 349.000 377.000 448.000 825.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.722.000 4.496.000 6.812.000 8.749.000 10.390.000
Sum omløpsmidler 3.747.000 5.289.000 7.673.000 9.740.000 11.114.000
Sum eiendeler 24.060.000 26.763.000 28.280.000 22.924.000 22.180.000
Sum opptjent egenkapital 9.746.000 11.420.000 11.715.000 10.847.000 5.831.000
Sum egenkapital 9.745.000 11.419.000 11.714.000 10.847.000 10.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.085.000 11.510.000 11.931.000 8.230.000 8.583.000
Leverandørgjeld 470.000 748.000 1.504.000 1.149.000 569.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.112.000 1.262.000 1.180.000 936.000 851.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.648.000 1.824.000 1.950.000 1.763.000 1.615.000
Sum kortsiktig gjeld 3.229.000 3.834.000 4.634.000 3.848.000 3.035.000
Sum gjeld og egenkapital 24.060.000 26.764.000 28.280.000 22.925.000 22.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 518.000 1.455.000 3.039.000 5.892.000 8.079.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.7 2.5 3.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.7 2.5 3.7
Soliditet 40.5 42.7 41.4 47.3 47.6
Resultatgrad -5.2 0.3 4.5 2.1 7.6
Rentedekningsgrad -2.9 0.2 3.3 1.6 19.1
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.4 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -5.1 0.5 4.3 2.5 8.0
Signatur
16.03.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex