Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinerskolen I Tromsø
Juridisk navn:  Steinerskolen I Tromsø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77698870
Inga Sparboes Veg 41 Inga Sparboes Veg 41 Fax: 77698879
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 971521430
Aksjekapital: 1 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 8/1/1987 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Norrøna Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.76%
Resultat  
  
-42.77%
Egenkapital  
  
-0.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.974.000 20.777.000 21.360.000 17.634.000 18.223.000
Resultat: 487.000 851.000 1.539.000 428.000 63.000
Egenkapital: 10.694.000 10.765.000 9.914.000 8.375.000 7.947.000
Regnskap for  Steinerskolen I Tromsø
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.974.000 20.777.000 21.360.000 17.634.000 18.223.000
Driftskostnader -21.491.000 -19.957.000 -19.845.000 -17.227.000 -18.184.000
Driftsresultat 483.000 821.000 1.515.000 407.000 40.000
Finansinntekter 10.000 36.000 29.000 29.000 31.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -8.000 -8.000
Finans 3.000 30.000 23.000 21.000 23.000
Resultat før skatt 487.000 851.000 1.539.000 428.000 63.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 487.000 851.000 1.539.000 428.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.175.000 6.909.000 6.104.000 4.824.000 4.233.000
Sum omløpsmidler 6.302.000 6.301.000 6.255.000 5.795.000 6.404.000
Sum eiendeler 13.477.000 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000
Sum opptjent egenkapital 10.693.000 10.764.000 9.913.000 8.374.000 7.947.000
Sum egenkapital 10.694.000 10.765.000 9.914.000 8.375.000 7.947.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.784.000 2.445.000 2.445.000 2.244.000 2.689.000
Sum gjeld og egenkapital 13.478.000 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.952.000 20.761.000 19.499.000 17.599.000 18.207.000
Andre inntekter 22.000 16.000 1.861.000 35.000 15.000
Driftsinntekter 21.974.000 20.777.000 21.360.000 17.634.000 18.223.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -16.469.000 -15.735.000 -15.838.000 -13.990.000 -14.236.000
Avskrivning -369.000 -345.000 -351.000 -369.000 -345.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.653.000 -3.877.000 -3.656.000 -2.868.000 -3.603.000
Driftskostnader -21.491.000 -19.957.000 -19.845.000 -17.227.000 -18.184.000
Driftsresultat 483.000 821.000 1.515.000 407.000 40.000
Finansinntekter 10.000 36.000 29.000 29.000 31.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -8.000 -8.000
Finans 3.000 30.000 23.000 21.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 487.000 851.000 1.539.000 428.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.313.000 4.932.000 4.117.000 4.792.000 4.179.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 32.000 53.000
Sum varige driftsmidler 5.313.000 4.932.000 4.127.000 4.824.000 4.233.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.862.000 1.977.000 1.977.000 0 0
Sum anleggsmidler 7.175.000 6.909.000 6.104.000 4.824.000 4.233.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 43.000 39.000 27.000 9.000
Andre fordringer 1.261.000 3.017.000 2.513.000 2.443.000 2.065.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.960.000 3.241.000 3.703.000 3.325.000 4.330.000
Sum omløpsmidler 6.302.000 6.301.000 6.255.000 5.795.000 6.404.000
Sum eiendeler 13.477.000 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000
Sum opptjent egenkapital 10.693.000 10.764.000 9.913.000 8.374.000 7.947.000
Sum egenkapital 10.694.000 10.765.000 9.914.000 8.375.000 7.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 540.000 230.000 121.000 70.000 393.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 795.000 783.000 857.000 756.000 843.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.449.000 1.432.000 1.467.000 1.418.000 1.453.000
Sum kortsiktig gjeld 2.784.000 2.445.000 2.445.000 2.244.000 2.689.000
Sum gjeld og egenkapital 13.478.000 13.210.000 12.359.000 10.619.000 10.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.518.000 3.856.000 3.810.000 3.551.000 3.715.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.6 2.6 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 2.3 2.6 2.6 2.6 2.4
Soliditet 79.3 81.5 80.2 78.9 74.7
Resultatgrad 2.2 4 7.1 2.3 0.2
Rentedekningsgrad 69.0 136.8 252.5 50.9 5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.7 6.5 12.5 4.1 0.7
Signatur
01.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex