Steinesjøen Egnesentral AS
Juridisk navn:  Steinesjøen Egnesentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76114660
Postboks 65 Steine Co Sjøbruk As Fax: 76114669
8469 Bø I Vesterålen 8470 Bø I Vesterålen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 983458963
Aksjekapital: 1.108.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.29%
Resultat  
  
-360%
Egenkapital  
  
-2.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 102.000 119.000 109.000 122.000 114.000
Resultat: -26.000 10.000 -17.000 52.000 15.000
Egenkapital: 856.000 882.000 872.000 889.000 837.000
Regnskap for  Steinesjøen Egnesentral AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 102.000 119.000 109.000 122.000 114.000
Driftskostnader -127.000 -109.000 -126.000 -70.000 -99.000
Driftsresultat -26.000 10.000 -17.000 52.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -26.000 10.000 -17.000 52.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 10.000 -17.000 52.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 895.000 913.000 934.000 934.000 934.000
Sum omløpsmidler 93.000 110.000 85.000 103.000 77.000
Sum eiendeler 988.000 1.023.000 1.019.000 1.037.000 1.011.000
Sum opptjent egenkapital -252.000 -226.000 -236.000 -219.000 -271.000
Sum egenkapital 856.000 882.000 872.000 889.000 837.000
Sum langsiktig gjeld 108.000 120.000 132.000 144.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 21.000 16.000 4.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 988.000 1.023.000 1.020.000 1.037.000 1.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 107.000 97.000 110.000 114.000
Andre inntekter 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Driftsinntekter 102.000 119.000 109.000 122.000 114.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -21.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -88.000 -126.000 -70.000 -99.000
Driftskostnader -127.000 -109.000 -126.000 -70.000 -99.000
Driftsresultat -26.000 10.000 -17.000 52.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 10.000 -17.000 52.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 856.000 865.000 873.000 873.000 873.000
Maskiner anlegg 39.000 49.000 61.000 61.000 61.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 895.000 913.000 934.000 934.000 934.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 895.000 913.000 934.000 934.000 934.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 10.000 11.000 15.000 6.000
Andre fordringer 15.000 15.000 15.000 8.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 85.000 59.000 80.000 34.000
Sum omløpsmidler 93.000 110.000 85.000 103.000 77.000
Sum eiendeler 988.000 1.023.000 1.019.000 1.037.000 1.011.000
Sum opptjent egenkapital -252.000 -226.000 -236.000 -219.000 -271.000
Sum egenkapital 856.000 882.000 872.000 889.000 837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 108.000 120.000 132.000 144.000 156.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 2.000 2.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 15.000 10.000 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 21.000 16.000 4.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 988.000 1.023.000 1.020.000 1.037.000 1.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 89.000 69.000 99.000 59.000
Likviditetsgrad 1 3.9 5.2 5.3 25.8 4.3
Likviditetsgrad 2 3.9 5.2 5.3 25.8 4.3
Soliditet 86.6 86.2 85.5 85.7 82.8
Resultatgrad -25.5 8.4 -15.6 42.6 12.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.6 1 -1.7 5.0 1.4
Signatur
18.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex