Steinevik Holding AS
Juridisk navn:  Steinevik Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55087433
Tinghaugen 57 Tinghaugen 57 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 983298176
Aksjekapital: 2.922.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kompasso As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-87.08%
Egenkapital  
  
-90.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.289.000 25.449.000 1.482.000 1.471.000 1.457.000
Egenkapital: 6.351.000 69.084.000 45.135.000 45.160.000 45.093.000
Regnskap for  Steinevik Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -237.000 -51.000 -18.000 -31.000 -45.000
Driftsresultat -237.000 -51.000 -18.000 -31.000 -45.000
Finansinntekter 3.620.000 25.500.000 1.500.000 1.502.000 1.502.000
Finanskostnader -94.000 0 0 0 0
Finans 3.526.000 25.500.000 1.500.000 1.502.000 1.502.000
Resultat før skatt 3.289.000 25.449.000 1.482.000 1.471.000 1.457.000
Skattekostnad -116.000 0 -7.000 -4.000 0
Årsresultat 3.172.000 25.449.000 1.475.000 1.467.000 1.456.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.111.000 45.111.000 45.111.000 45.111.000 45.111.000
Sum omløpsmidler 6.501.000 24.015.000 71.000 91.000 8.000
Sum eiendeler 51.612.000 69.126.000 45.182.000 45.202.000 45.119.000
Sum opptjent egenkapital 3.429.000 36.849.000 11.400.000 9.925.000 8.458.000
Sum egenkapital 6.351.000 69.084.000 45.135.000 45.160.000 45.093.000
Sum langsiktig gjeld 45.118.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 143.000 42.000 46.000 41.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 51.612.000 69.126.000 45.181.000 45.201.000 45.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -51.000 -18.000 -31.000 -45.000
Driftskostnader -237.000 -51.000 -18.000 -31.000 -45.000
Driftsresultat -237.000 -51.000 -18.000 -31.000 -45.000
Finansinntekter 3.620.000 25.500.000 1.500.000 1.502.000 1.502.000
Finanskostnader -94.000 0 0 0 0
Finans 3.526.000 25.500.000 1.500.000 1.502.000 1.502.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -48.727.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.172.000 25.449.000 1.475.000 1.467.000 1.456.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.111.000 45.111.000 45.111.000 45.111.000 45.111.000
Sum anleggsmidler 45.111.000 45.111.000 45.111.000 45.111.000 45.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.600.000 24.000.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.901.000 15.000 71.000 91.000 8.000
Sum omløpsmidler 6.501.000 24.015.000 71.000 91.000 8.000
Sum eiendeler 51.612.000 69.126.000 45.182.000 45.202.000 45.119.000
Sum opptjent egenkapital 3.429.000 36.849.000 11.400.000 9.925.000 8.458.000
Sum egenkapital 6.351.000 69.084.000 45.135.000 45.160.000 45.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.118.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 5.000 2.000 4.000 3.000
Betalbar skatt 93.000 0 7.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -48.727.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 37.000 37.000 33.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 143.000 42.000 46.000 41.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 51.612.000 69.126.000 45.181.000 45.201.000 45.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.358.000 23.973.000 25.000 50.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 45.5 571.8 1.5 2.2 0.3
Likviditetsgrad 2 45.5 571.8 1.5 2.3 0.4
Soliditet 12.3 99.9 99.9 99.9 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.5
Gjeldsgrad 7.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.6 36.8 3.3 3.3 3.2
Signatur
02.08.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex